Sofija Milošević protiv portala PressOnlineNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 27.9.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Sofija Milošević 2.000 evra za noć”, objavljenim 21. avgusta 2018. godine, portal “Pressonline”

1. prekršio je tačke 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,

2prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom  i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno da mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

OBRAZLOŽENJE

Sofija Milošević podnela je, preko advokata Slobodana Ružića, žalbu Savetu za štampu zbog teksta kojim se sugeriše „brutalna neistina“ da se bavi poslovnom pratnjom i da usluge naplaćuje 2000 evra za noć, čime joj je, kako je navedno, narušen ugled uspešne manekenke sa zavidnom međunarodnom karijerom. Podaci su, kako se naglašava u žalbi, preneti sa sajta za poslovnu pratnju problematičnog kredibiliteta, ne postoji nijedan ozbiljan izvor, niti dokaz za iznete tvdnje, a podnosiocu žalbe nije omogućeno da odgovori na te optužbe.

Komisija je zaključila da je portal odgovoran za objavljivanje teksta kojim su povređena prava podnosioca žalbe, bez obzira na to što je tekst prenet iz „Srpskog telegrafa“. Kodeks novinara Srbije predviđa da su mediji odgovorni za ono što objavljuju čak i kad prenose agencijske vesti, dakle bez obzira na to da li je tekst nastao u toj redakciji ili je preuzet od drugog medija. U ovom slučaju, objavljen je tekst u kojem su iznete tvrdnje za koje nisu ponuđeni nikavi dokazi, sem infomacija koje su pronađene na sajtu čiji je kredibilitet veoma upitan. Veoma ozbljne optužbe irečene su bez ikakve ograde ili dalje provere, pa čak i bez ozbiljnog pokušaja da autentičnost informacija sa sajta za poslovnu pratnju proveri kod same Sofije Milošević.


Beograd, 27.9.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice