Sofija Milošević protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 27.9.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Sofija Milošević 2.000 evra za noć”, objavljenim 20. avgusta 2018. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačke 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,

2prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom  i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno da mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima,

3. prekrršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.      


OBRAZLOŽENJE

Sofija Milošević podnela je, preko advokata Slobodana Ružića, žalbu Savetu za štampu zbog teksta kojim se sugeriše „brutalna neistina“ da se bavi poslovnom pratnjom i da usluge naplaćuje 2000 evra za noć, čime joj je, kako je navedno, narušen ugled uspešne manekenke sa zavidnom međunarodnom karijerom. Podaci su, kako se naglašava u žalbi, preneti sa sajta za poslovnu pratnju problematičnog kredibiliteta, ne postoji nijedan ozbiljan izvor, niti dokaz za iznete tvdnje, a podnosiocu žalbe nije omogućeno da odgovori na te optužbe.

Redakcija lista „Srpski telegraf“nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da su objavljivanjem spornog teksta povređena prava podnosioca žalbe, budući da su iznete tvrdnje za koje nisu ponuđeni nikavi dokazi, sem infomacija koje su pronađene na sajtu čiji je kredibilitet veoma upitan. List iznosi veoma ozbljne optužbe, bez ikakve ograde ili dalje provere, pa čak i bez ozbiljnog pokušaja da autentičnost informacija sa sajta za poslovnu pratnju proveri kod same Sofije Milošević. U tekstu je samo kratko navedno da nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom do zaključenja broja, ali Komisija ne vidi zbog čega je objavljivanje teksta bilo hitno u tolikoj meri da se nije moglo sačekati da ona odgovori. Zbog toga, po oceni Komisije, redakcija nije postupila ni u skladu sa načelima novinarske pažnje.


Beograd, 27.9.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice