Đuro Đurović protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Zlatko Čobović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 27.9.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstovima “Ko kome, ako ne svoj svome”, “Na piće i kafane potrošio više od 200.000 evra” i “Đurović prebrojavao lojalne profesore”, objavljenim 5, 7. i 11. jula 2018. godine u štampanom i onlajn izdanju , dnevni list “Alo” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.         


OBRAZLOŽENJE

Profesor dr Đuro Đurović, bivši direktor Beogradske poslovne škole podneo  je, preko advokata Slobodana Kremenjaka, žalbu, verujući da je spornim tekstovima prekršeno više poglavlja Kodeksa novinara Srbije. On je naveo da je svestan toga da je zbog funkcije koju je obavljao morao da pokaže veći stepen tolerancije prema onome što mediji o njemu pišu, ali da su, uprkos tome, u ovom slučaju njegova prava povređena po više osnova, a javnost netačno informisana. U tekstovima su, kako se ističe, iznete netačne i nepotpune informacije, odnosno komentari i nagađanja koji nisu utemeljeni na čvrstoj istinitoj osnovi, kao što su: “Državnu svojinu pretvorio u privatnu prćiju”, “cveta nepotizam u Beogradskoj poslovnoj školi”, “Pozapošljavao sina i prijatelja, koleginicu Tome Nikolić i svima deli basnoslovne plate”, “Direktor Đuro Đurović ne žali školske pare za viski i konjak” …

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe su zaključili da nesumnjivo postoji javni interes da se piše o radu direktora Beogradske poslovne škole, kao i da Đurović, zbog, funkcije koju je obavljao, mora da bude spreman da istrpi kritike na to kako obavlja taj posao. Komisija je ocenila da tekstovi nisu dobro napisani, da se,pozivaju samo na anonime izvore i da ne nude jasne dokaze za iznete tvrdnje.  S druge strane, i podnosilac žalbe je odbio da razgovara sa novinarima lista, čime je svesno redakciji onemogućio da čuje njegovu verziju priče i time ih usmerio ka tome da koriste samo informacije koje su im bile dostupne na drugoj strani. Takođe, Đurović, koliko je Komisiji poznato, ni nakon objavljivanja tekstova nije redakciji uputio demanti, niti u žalbi koju je podneo Savetu za štampu iznosi bilo kakve argumente da ono što je objavljeno nije istina, Žalilac, po mišljenju Komisije, nije iskoristio nijednu od mogućnosti da iznese svoju verziju događaja, pa se stiče utisak da je za njega problem to što ste novinari uopšte bave ovom temom.


Beograd, 27.9.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice