Jelica Ljubičić protiv portala Telegraf.rsNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ljiljana Smajlović, Zlatko Čobivić, Vera Didanović, Petar Jeremić, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom „Da ga ne zaboravi: Plavuša Jeca napućila usne i ispozirala pored upravo preminulog oca“, objavljenim 14.jula 2018.godine, portal „Telegraf.rs“

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je smernicu iz tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namermom iskrivljavanju ili iznošenju laži,

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da odluku Komisije za žalbe objavi najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Jelica Ljubičić, podnela je žalbu preko advokata Jasmina Duštinca, jer je portal objavio netačnu informaciju da se slikala pored mrtvog oca. „Telegraf.rs“ je sa njenog Fejsbuk profila preuzeo fotografiju i tekst koji je napisala, a iz kojeg je, kako tvrdi podnosilac žalbe, sasvim jasno da joj je otac bio živ kada je fotografija nastala. Advokat je naveo da su isti tekst objavili i drugi portali, ali sa da su ga svi, nakon njegove intervencije, uklonili. „Međutim, portalu „Telegraf.rs“ sam se obratio i usmeno/telefonom ali i putem mejla u dva  navrata, nakon čega su oni samo uklonili sliku Jelice Ljubičić, ali su ostavili tekst“, naglašava se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija portala „Telegraf.rs“ nije odgovorila na žalbu.

Po oceni članova Komisije za žalbe „Telegraf.rs“ je objavio netačnu informaciju, koju pre objavljianja nije proverio, a nije je uklonio ili ispravio ni nakon što im je ukazano na grešku. Komisija je zaključila da je i iz teksta objavljenog na Fejsbuk profilu Jelice Ljubičić jasno da fotografija nije snimljena kada joj je otac umro, nego pre toga, čime je portal prekršio i odredbu po kojoj naslov teksta mora da odgovara njegovoj suštini. Komisija takođe smatra i da je neprihvatljivo zloupotrebljavati na ovakav način nečiju porodičnu tragediju, odnosno smrt, čime je redakcija pokazala da, suprotno Kodeksu, ne poštuje ni dostojanstvo ljudi o kojima piše.

Zato je Komisija odlučila da je „Telegraf.rs“ prekršio odredbe Kodeksa novinara i naložila mu da objavi odluku Komisije.


Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice