Gej lezbejski info centar protiv agencije TanjugNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Ljiljana Smajlović, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Amfilohije: Novac od vernika ne iznosi se u Srbiju”, objavljenim 5. avgusta 2018. godine, novinska agencija “Tanjug” nije prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije.        


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu jer je “agencija “Tanjug” prenela i distribuirala drugim medjima izjavu mitropolita SPC Amfilohija Radovića koja diskriminiše LGBT populaciju, a da se agencija nije ogradila od takve izjave, niti je stavila u kontekst da vređa i diskriminiše pripadnike LGBT populacije”. Podnosilac žalbe smatrao je da je prenošenjem takve izjave “Tanjug” prekršio Kodeks novinara Srbije u tačkama koje se odnose na obavezu urednika i novinara da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, da ne smeju slepo da veruju izvoru informacija, kao i u tačkama koje zabranjuju diskriminaciju.

Advokati “Tanjuga” Danilo Dragović i Nemanja Aleksić naveli su, u odgovoru na žalbu, najpre da podnosilac žalbe Predgrag Azdejković nije ovlašćen za podnošenje žalbe jer nije pomenut u spornom tekstu ni na jednom mestu, te da bi zato Komisija trebalo da je odbaci kao neurednu. Kad je reč o samom tekstu na koji se žalio, advokati su istakli da je u pitanju verno preneta izjava, te da su mediji i Kodeksom i Zakonom o javnom informisanju i medijima obavezani da tuđe izjave prenose verodostojno i autentično, jer, u protivnom, postoji opasnost od cenzure i autocenzure. Takođe, u odgovoru na žalbu je ocenjeno da nisu prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja, pošto se u spornom delu teksta ne iznose činjenice već mišljenje, a vrednosni sudovi ne mogu biti ni istiniti ni lažni , kao i da preneta izjava mitropolita Radovića ne predstvalja stavove “Tanjuga”.

Komisija nije prihvatila zahtev da žalbu odbaci, jer je podnosilac žalbe predstavnik oranizacije koja se bavi zaštitom prava LGBT osoba. Kako se sporna izjava odnosi na grupu ljudi, tačnije na sve LGBT osobe, žalba ispunjava uslov iz člana 3 Poslovnika o radu Komisije za žalbe, po kojem takvu žalbu može podneti organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Kad je reč o sadržaju teksta, članovi Komisije su zaključili da je “Tanjug” postupio u skladu sa pravilima agencijskog novinarstva, jer je verodostojno preneta izjava visokog crkvenog zvaničnika, koja jeste od značaja za javnost. U agencijskom izveštaju, po oceni Komisije, nema prostora da se medij “ogradi” od svakog stava ili suda sa kojim novinar ili urednik nisu saglasni, pa se ni ovoga puta to nije moglo očekivati. Komisija smatra da postoji interes javnosti da zna kakvi su stavovi predstavnika Srpske pravoslavne crkve o raznim pitanjima, pa i kakav je njihov odnos prema LGBT osobama, što nikako ne znači da je redakcija koja to objavi saglasna sa tim mišljenjem. Nakon izricanja i objavljivanja ovakvih spornih stavova, oni o kojima su izrečeni, trebalo bi da od medija zatraže da objave njihovo reagovanje na problematične izjave, što podnosilac žalbe nije učinio.

Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice