Gej lezbejski info centar protiv agencije BetaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vera Didanović, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Dragan Đorđević i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Mitropolit Amfilohije: SPC ne iznosi novac vernika iz Crne Gore u Srbiju”, objavljenim 5. avgusta 2018. godine, novinska agencija “Beta” nije prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije.       


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu jer je agencija „Beta”  “prenela i distribuirala drugim medjima izjavu mitropolita SPC Amfilohija Radovića koja diskriminiše LGBT populaciju, a da se agencija nije ogradila od takve izjave, niti je stavila u kontekst da vređa i diskriminiše pripadnike LGBT populacije”. Podnosilac žalbe smatrao je da je prenošenjem takve izjave agencija prekršila Kodeks novinara Srbije u tačkama koje se odnose na obavezu urednika i novinara da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, da ne smeju slepo da veruju izvoru informacija, kao i u tačkama koje zabranjuju diskriminaciju.

U odgovoru na žalbu Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik “Bete”, naveo je da je agencija poštovala uobičajene standarde koji važe u agencijskim izveštavanju i u novinarskoj profesiji, te da je u tekstu jasno naglašeno da je reč o stavu crkvenog velikodostojnika i da nema prostora za zaključak da agencija deli takav stav. “Nije uobičajeno da novinske agencije u ovakvim i sličnim prilikama, odnosno u dnevnom izveštavanju, polemišu u izveštajima sa državnim funkcionerima, crkvenim velikodostojnicima ili predstavnicima neke druge organizacije ili institucije. Stav SPC o različitim pitanjima je, hteli mi to ili ne, od šireg značaja i sa tog stanovišta smo odlučili da prenesemo izjavu Amfilohija Radovića“, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Janjić je naglasio i da “Beta” nikada nije omalovažavala ili gurala u drugi plan prava manjinskih grupa, već naprotiv, iscrpno izveštava o toj važnoj temi, a veliku pažnju posvećuje i LGBT populaciji. On je podsetio i da je podnosilac žalbe mogao da se, po objavljivanju spornog teksta, obrati agenciji, koja je mogla da prenese i njegov stav o Amfilohijevoj izjavi.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je “Beta” postupila u skladu sa pravilima agencijskog novinarstva, jer je doslovno prenela izjavu visokog crkvenog zvaničnika, koja jeste od značaja za javnost. U agencijskom izveštaju, po oceni Komisije, nema prostora da se medij “ogradi” od svakog stava ili suda sa kojim novinar ili urednik nisu saglasni, pa se ni ovoga puta to nije moglo očekivati. Komisija smatra da postoji interes javnosti da zna kakvi su stavovi predstavnika Srpske pravoslavne crkve o raznim pitanjima, pa i kakav je njihov odnos prema LGBT osobama, što nikako ne znači da je redakcija koja to prenosi saglasna sa tim mišljenjem. Nakon izricanja i objavljivanja ovakvih spornih stavova, oni o kojima su izrečeni, trebalo bi da od medija zatraže da objave njihovo reagovanje na problematične izjave, što podnosilac žalbe nije učinio.

Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice