Gej lezbejski info centar protiv nedeljnika AferaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Vera Didanović, Zlatko Čobović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović, Stojan Marković i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Evropa uvodi pedofiliju u Srbiju na velika vrata”, objavljenim 1. avgusta 2018. godine, nedeljnik “Afera”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja,

3. prekršio je  i  tačku  4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.          


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu, tvrdeći da je nedeljnik “Afera”optužio LGBT organizacije na Balkanu i Srbiji da uvode pedofiliju, a da nije tražio izjavu “druge strane”. Takođe, kako je navedeno u žalbi, “Afera” barata lažnim informacijama, na primer o tome da je “Švedska legalizovala pedofiliju, a sve pod izgovorom navale migranta čija kultura ne poznaje krivična dela pedofilije” “Dozvoljena donja granica za stupanje u seksualne odnose u Švedskoj je 15 godina (u Srbiji je 14) i seksualni odnos sa detetom mlađim od 15 godina se kažnjava kaznom od dve do šest godina zatvora i ovaj zakon važi i kada se delo počini van teritorije Švedske (tokom putovanja) i važi za turiste i sve druge koji posete Švedsku”, istakao je, između ostalog, podnosilac žalbe, navodeći da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa u poglavljima: Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja.

Redakcija nedeljnika “Afera” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da su spornim tekstom prekršene sve odredbe Kodeksa na koje je podnosilac žalbe ukazao. List je i sadržajem i opremom teksta nesumnjivo prekršio odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije, ali i odredbu koja se odnosi na obavezu istinitog i objektivnog izveštavanja, jer je, bez ikakvog osnova, optužio pripadnike LGBT populacije u Srbiji da “uvode pedoflju”. Povezivanje LGBT osoba sa pedofilima inače je vrlo često u srpskim medijima, iako je pedofilija krivično delo čiji učinioci mogu biti različitih seksualnih orijentacija i ne postoji nikakav dokaz da su LGBT osobe tome sklonije, još manje da zagovaraju legalizaciju pedofilije. Po mišljenju Komsije, medije takve teze plasiraju namerno sa ciljem da dodatno diskriminišu i stigmatizuju LGBT osobe, što je i ovoga puta slučaj.


Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice