Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Vera Didanović, Zlatko Čobović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović, Stojan Marković i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Ovako bi da ubace pedofiliju u Srbiju”, objavljenim 1. avgusta 2018. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja,  a falsifikovanje dokumenata i plagijat se smatraju teškim prekršajem standarda profesionalnog postupanja novinara,

3. prekršio je  i  tačku  4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, very, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.          


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog teksta u kojem se tvrdi da inostrana LGBT udruženja uvode termin „pedo-seksualnost” i štampaju knjige i slikovnice u kojima se pedofilija predstavlja kao društveno prihvatljiva. “Ne samo da svoje navode baziraju na već osporenim homofobnim kampanjama starim nekoliko godina, već, bez ikakvih argumenata, upozoravaju da LGBT udruženja i u Srbiju žele da „ubace pedofiliju”, ističe se u žalbi. Podnosilac žalbe navodi i da je uz tekstove priložen i poster koji je navodno potekao od LGBT zajednice  na kome je dodato i slovo „P”( koje znači „pedosexual”), čija je autentičnost osporena, kao i ilustracija, navodno iz knjige za decu u kojoj se objašnjava da je sasvim u redu da budu u seksualnoj vezi sa odraslim muškarcima, što je takođe falsifikat.

Redakcija “Srpskog telegrafa” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da su spornim tekstom prekršene sve odredbe Kodeksa na koje je podnosilac žalbe ukazao. List, po oceni članova Komisije, ciljano podstiče netrpeljivost stereotupe i predrasude koje postoje u odnosu na LGBT populaciju, dovodeći je u, ničim potvrđenu, vezu sa pedofilijom i zalaganjem za njenu legalizaciju. U tu svrhu su upotrebljeni i navodni plakati LGBT zajednice iako je njihova autentičnost osoporena još pre nekoliko godina, kao i ilustracija iz knjige, koja ne govori o onome što se u tekstu tvrdi. Time su, po mišljenju Komisije, osim odredbi Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, prekršene i odredbe o zabrani diskriminacije, u ovom slučaju na osnovu seksualne orijentacije, ali i na zabranu falsifikovanja dokumenta.


Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice