Đuro Đurović protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstovima “Sebi dao platu 1,3 miliona, a sinu 325 000”, “Malo sam plaćen za posao koji radim”, “Đurović zaposlio Tominu snajku i Dačićevu sestru”, Častio sebe sa 32 miliona dinara”, “Alavi direktor dodelio diplome sportistima i pevačima”, “Dosta je bilo U Beogradskoj poslovnoj školi traje istraga protiv Đura Đurovića”, “Smenite ovog čoveka Urlao i pretio otkazima zbog pisanja Kurira” i “Smenite ovog čoveka Rugaju se narodu i zdravom razumu”, objavljenim 4, 5, 6, 7, 8, 11. i 12. jula 2018. godine u štampanom i onlajn izdanju , dnevni list “Kurir” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Profesor dr Đuro Đurović, bivši dikrektor Beogradske poslovne škole podneo  je, preko advokata Slobodana Kremenjaka, žalbu, verujući da je spornim tekstovima prekršeno više poglavlja Kodeksa novinara Srbije. On je naveo da je svestan toga da je zbog funkcije koju je obavljao morao da pokaže veći stepen tolerancije prema onome što mediji o njemu pišu, ali da su, uprkos tome, u ovom slučaju njegova prava povređena po više osnova, a javnost netačno informisana. U tekstovima su, kako se ističe, iznete netačne i nepotpune informacije (da je sebi dao platu od 1.300.000 dinara, a sinu 325 000…), kojima je prekršena i pretpostavka nevinosti, dok se “senzacionalistilkim naslovima i opremom teksova, fotografijama i komentarima, navođenjima neimenovanih izvora, vodi višednevna kampanja protiv njega da bi se diskreditovao, što, po oceni podnosioca žalbe, priznaje i samo uredništvo “Kurira”.

U odgovoru na žalbu advokat “Kurira” Branislav Glogonjac istakao je da Kodeks nije prekšen, da se objavljene infomacije odnose na događaja od interesa za javnost, jer je reč o direktoru Beogradske poslovne škole. Redakcija ima pravo da ne otkrije svoje izvore, ali su njihove izjave verno prenete, a nije prekršena ni odredba o obavezi konsultovanja više izvora, jer su novinari, sem konsultovanja više izvora, prilikom izrade svakog teksta, tražili i komentar dr Đurovića. Infomacije su, navodi se, između ostalog u žalbi, proverene sa dužnom profesionalnom pažnjom, a podnosiocu žalbe nije prekršena ni pretpostavka nevinosti, jer su verno prenete izjave brojnih izvora, među kojima je i portparol Višeg tižilaštva u Beogradu da je pokrenut predistražni postupak.

Članovi Komisije za žalbe su zaključili da nesumnjivo postoji javni interes da se piše o radu direktora Beogradske poslovne škole, kao i da Đurović, zbog, funkcije koju je obavljao, mora da bude spreman da istrpi kritike na to kako obavlja taj posao. Komisija je ocenila i da podnosilac žalbe nije ponudio gotovo nikakva objašnjenja za to čime su i koje tačno odredbe Kodeksa prekršene (već navodi čitava poglavlja), niti jasno demantuje eventualne netačne navode, pa se stiče utisak da je za njega problem to što ste novinari uopšte bave ovom temom. Komisija je uzela u obzir i to da je pokrenut pretkrivični postupak, kao i da je Agencija za borbu protiv korupcije 2017. godine objavila preporuku da se Đurović razreši dužnosti zbog sukoba interesa (bez obzira što je on zbog toga pokrenuo upravni spor), što potvrđuje ocenu da su se novinari sa pravom bavili njegovim radom. Takođe, profesoru Đuroviću je omogućeno da saopšti svoju “stranu” priče, a Komisiji nije poznato da je “Kuriru” zbog ovih tekstova uputio bilo kakav demanti.


Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice