Luka Lazukić protiv dnevnog lista Blic IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ljiljana Smajlović, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović i Draga Božinović, na sednici održanoj 30.8.2018. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstovima: Ekskluzivno: prve fotografije Nataše Bekvalac nakon što je muž nasrnuo na nju”, “Sramno: nakon što je pretukao Natašu, Luka joj ukrao auto i pobegao, “Povraćala je, ima teži potres mozga - Nataša Bekvalac se vratila u Urgentni jer joj je pozlilo”, “Jezivi detalji napada Lazukić vukao Natašu po stanu i udarao u ranu od carskog reza”, “Došla u policiju: nakon batina i Nataša dala izjavu”, objavljenim 14. aprila 2018. godine u onlajn izdanju, kao i tekstom „Lazukić tukao Natašu, a policiji rekao da je samo gurnuo“, objavljenim 16, aprila 2018. godine u štampanom izdanju, dnevni list “Blic” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Luka Lazukić je, preko advokata Milice Nicović Bukumirović, podneo žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je “Blic”, objavljivanjem serije tekstova prekršio više tačaka Kodeksa novinara iz poglavlja: Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti. U žalbi je, između ostalog, navedeno, da novinari nisu postupili u skladu sa obavezom da konsultuju što više izvora, uključujući i podnosioca žalbe, da bi izneli svoje stavove o događaju, kao i da su Lazukića neosnovano optužili za vršenje  krivičnog dela i time povredili pravilo pretpostavke nevinosti, oglasivši ga krivim bez sudske odluke. U tekstovima se više puta tvrdi da je Lazukić “tukao“ svoju suprugu Natašu Bekvalac, da je “nasilnik”, da ju je “tukao rukama i nogama”, “pesnicama udarao u ranu od carskog reza, nakon čega ju je i vukao po stanu” … “Opravdano se može zaključiti da u konkretnom slučaju novinari nisu postupili sa dužnom pažnjom, kao i da su slepo verovali izvorima informacije bez ikakvog kritičkog osvrta. Posledično navedenom, grubo je narušena privatnost podnosioca žalbe, njegovo dostojanstvo i integritet”, ističe se u žalbi.

U odgovoru na žalbu advokat „Blica“ Sanja Đalić istakla je da su sve infomacije objavljenje u skladu sa Kodeksom novinara, da podnosilac žalbe ni u jednom delu bilo kog teksta nije označen kao učinilac nekog krivičnog dela, te da stoga nije prekršena ni pretpostavka nevinosti. U svim tekstovima je jasno naznačeno da je reč o saznanjima iz drugih izvora, a podnosilac žalbe je, odbijanjem da govori za medije, doprineo tome da novinari potraže druge način saznavanja činjenica. Kada je podnosilac žalbe pristao na razgovor, „Blic“ je, kako je navedeno, objavio dvadesetominutni intervju sa njim u kojem je imao priliku da detlajno objasni svoju verziju događaja. Takođe, kako se naglašava, javni interes u ovom slučaju preteže nad privatnim jer je Lazukićeva supruga Nataša Bekvalac javna ličnost, pa javnost ima interes da bude obaveštena o događaju u kojem je ona, po saznanju medija, povređena. Interes je utoliko veći kada se ima u vidu porast nasilja nad ženama u Srbiji, navedeno je, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Po oceni Komisije, postojao je javni interes da se o ovom slučaju izveštava i podnosilac žalbe je toga morao biti svestan, tim pre što je njegova supruga javna ličnost. Lazukić je, po svemu sudeći, prvih dana izbegavao da daje izjave novinarima, što ne može biti način da se mediji spreče da o tome pišu. Kada ne mogu da dođu do svih aktera događaja, novinari moraju da se oslone na dostupne izvore. Komisija je uzela u obzir i to da je Lazukić kasnije dao intervju za „Blic“, tako da je imao mogućnost da iznese svoju verziju događaja.  Zbog toga je Komisija, većinom glasova, odlučila da nisu prekršene odredbe Kodeksa iz poglavlja: Istinitost izveštavanja, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti.

Članovi Komisije ostali su, međutim, podeljeni u oceni da li je spornim tekstovima prekršena pretpostavka nevinosti, budući da je protiv Lazukića pokrenut postupak, a u svim tekstovima se izričito, bez ikakve ograde, tvrdi da je pretukao svoju suprugu. Deo članova smatrao je, ipak, da je iz tekstova jasno da je reč o infomacijama koje potiču od Nataše Bekvalac, ili njene porodice i advokata, odnosno da je to ono što ona tvrdi. Kako su „za“ odluku da je prekršena pretpostavka nevinosti glasala četiri člana Komisije, a pet je bilo „protiv“, nije bilo potrebnih osam glasova ni za jednu odluku.

Beograd, 30.8.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja


Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice