Željko Veselinović protiv portala Pink.rsNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ljiljana Smajlović, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Dragan Đorđević i Vukašin Obradović, na sednici održanoj 26.7.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom „Bal maskiranih ludaka: Đilas ima maskiranog Veselinovića, a Jeremić Markovića“, objavljenim 11. jula 2018.godine, portal „Pink.rs“ prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja


OBRAZLOŽENJE

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata „Sloga“ podneo je žalbu smatrajući da je spornim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja, objavljivanjem neprovernih i netačnih informacija. Naveo je da je u tekstu pomenut bez ikakvog povoda kao „lažni sindikalac“, koga je maskiranog predstavio Dragan Đilas. „Nije mi poznato čime se to dokazuje, s obzirom da konferenciji za novinare koja se pominje u tekstu nisam prisustvovao“, ističe u žalbi i dodaje da ni na jednoj fotografiji koja je objavljena uz tekst nije maskiran.

Redakcija portala „Pink.rs“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da portal u ovom slučaju nije izvestio tačno i objektivno i u skladu sa standardima novinarske profesije. „Pink.rs“ je, bez ikakvog osnova i dokaza da se igde pojavio maskiran, doveo Veselinovića u vezu sa osobama koje su pod maskama govorile na konferenciji za novinare, u čemu podnosilac žalbe uopšte nije učestvovao. Suprotno novinarskom kodeksu, prilikom izveštavanja o ovom događaju, novinari portala „Pink.rs“ nisu napravili nikakvu razliku između činjenica koje su preneli i svojih komentara i nagađanja. Na taj način su svoje čitaoce svesno pogrešno informisali i objavili neistinu o podnosiocu žalbe. 


Beograd, 26.7.2018.

Predsedavajući
Stojan Marković

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice