Udruženje građana Roma produkcija Roma World protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović, Filip Švarm i Zoran Stanojević,  na sednici održanoj 28.6. 2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstovima “Dvojica niških taksista na meti nasilnika” i “Dečaci iz Niša tvrde da su ih napali Romi”, objavljenim 15. i 17. maja 2018. godine u onlajn izdanju, dnevni list „Večernje novosti” prekršio je tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i mora da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu „Večernje novosti“ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Predsednik Udruženja građana Roma Produkcija Roma World Turkijan Redžepi podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je prekršena odredba Kodeksa koja se odnosi na zabranu diksriminacije i to time što se u oba teksta navodi nacionalna pripadnost napadača. Time se, kako se ističe u žalbi, podstiče na nasilje i širi govor mržnje.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je smernicom u okviru tačke 4 Odeljka V Kodeksa novinara Srbije precizirano da se pripadnost određenoj etničkoj, političkoj, ideološkoj ili nekoj drugoj grupi, kao i bračno stanje, versko opredeljenje, društveno poreklo, navodi samo kada je taj podatak neophodan za puno razumevanje konteksta događaja o kojem se izveštava. Po oceni Komisije, u ovom slučaju nije bilo potrebe da se ističe da je reč o Romima, koji su navodno napali taksiste, odnosno dečake, jer to nije od značaja za razumevanje događaja, a, po mišljenju članova Komisije, može da dovede do negativnih stavova o svim pripadnicima te nacionalne manjine. Članovi Komisije su posebno uzeli u obzir i kontekst u kojem su sporni tekstovi objavljeni – da je u to vreme u Nišu raseljavano romsko naselje, što je povećalo netrpeljivost prema građanima romske nacionalnosti. Novinari su, zbog toga, morali da posebno obrate pažnju da svojim izveštavanjem dodatno ne podižu tenzije.

Komisija takođe podseća da je više puta do sada odlučivala o sličnim prekršajima Kodeksa u tekstovima objavljenim u “Večernjim novostima”, što grešku redakcije čini još težom. List, po svemu sudeći, nije preduzeo ništa da novinarima i, posebno, urednicima ukaže na to da je ovakvo izveštavanje suprotno etičkim pravilima profesije i prekine sa lošom praksom.


Beograd, 28.6.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak