Hajrudin Šerifović protiv lista PaležNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Srbin iz porodice muslimana i srpski baliluk” i “Koje li je srpsko poreklo Hajrudina Šerifovića”, objavljenim 1. marta i 2. aprila 2018. godine, list “Palež”

1. prekršio je tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se neguje etiku i kulturu javne reči,

3prekršio je  tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka (Poštovanje privatnosti), o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Advokat Hajrudina Šerifovića podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je spornim tekstovima prekršeno više tačaka Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti, odnosno na list “Palež” povređuje čast i ugled Šerifovića iznoseći o njemu neistinite, nepotpune i uvredljive informacije. Kako je istaknuto u žalbi, sporni tekstovi su uvredljivi i tendenciozni, a njima se podnosilac žalbe omalovažava na nacionalnoj i verskoj osnovi.

Redakcija lista „Palež“nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da list, kojem je već izrečena javna opomena zbog sličnih tekstova o Hajrudinu Šerifoviću, nastavlja sa kampanjom protiv njega, iznoseći potpuno paušalne, ničim dokazive optužbe, ne praveći pritom nikakvu razliku između činjenica, s jedne i spekulacija i nagađanja, s duge strane. List ponovo iznosi uvredljive kvalifikacije na račun Šerifovića, zasnovane na njegovom nacionalnom poreklu, verskom i političkom opredeljenju, koje, iz nepoznatog razloga, provocira autora teksta, ni najmanje ne poštujući dostojanstvo i integritet osobe o kojoj piše, a koja nije javna ličnost.

Budući da se Komisija već izjašnjavala o više tekstova koje je objavio list „Palež“, te da izrečene javne opomene nisu imale nikakvog efekta, Komisija zaključuje da je, nažalost, u ovom slučaju, očigledno reč o svesnoj nameri autora teksta i urednika da  na ovakav, potpuno neprimeren, neetičan i neprofesionalan način pišu o ljudima koji im se ne dopadaju, te da cilj nije informisanje javnosti, već isključivo vređanje i omalovažavanje ljudi,

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da listu „Palež“ izrekne javnu opomenu.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak