Odsek za informisanje Skupštine opštine Paraćin protiv portala Srbija danasNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5.2018. godine, nije uspela da usaglasi odluku da li je portal “Srbija  danas” kasnijim objavljivanjem demantija na tekst “Gde  je nestalo million evra: Kako je uništena gradska apoteka u Paraćinu?!”, objavljenim 13. aprila 2108. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da Kodeks nije prekršen glasalo je sedam članova Komisije, „protiv“ je bio jedan član, dok su tri člana Komisija ostala „uzdržana“, pa za odluku nije bilo potrebe većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Odsek za infomisanje Opštine Paraćin podneo je žalbu zbog toga što portal nije objavio odgovor koji je ta služba dostavila, kako je navedno u žalbi, 16. aprila 2018. godine na tekst koji je portal objavio 13.aprila.

Žalba je podneta 19. aprila, a glavni urednik portala je demanti objavio 23. maja 2018. godine i o tome obavestio Savet za štampu.

Podnosilac žalbe nije odgovorio na dopis generalnog sekretara Saveta za štampu u vezi sa tim da li odustaje od daljeg postupka pred Savetom, zbog čega je Komisija morala da se izjasni o žalbi.

Većina članova Komisije smatrala je da je redakcija objavljivanjem demantija ispunila obavezu propisanu Kodeksom novinara Srbije, makar i nakon podnošenja žalbe Savetu, kao i da medije treba stimulisati da na ovaj način ispravljaju svoje greške, te da nema razloga da Komisija naknadno donosi odluku o prekršaju Kodeksa.

Deo članova Komisije ocenio je, međutim, da portal nije reagovao blagovremeno, odnosno da  je odgovor opštine Paraćin objavljen sa velikim zakašnjenjem, što nije u skladu sa Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, po kojima se odgovor na informaciju objavljuje bez odlaganja. To znači da između vremena prijema ispravke ili odgovora na informaciju i njihovog objavljivanja treba da protekne onoliko vremena koliko je uredniku neophodno da ih pregleda i proveri da li ispunjavaju zakonske uslove. Po njihovom mišljenju, u ovom slučaju je proteklo mnogo više vremena nego što je bilo neophodno. Zbog toga za odluku da Kodeks nije prekršen nije bilo dovoljno glasova.

Komisija takođe podseća podnosioce žalbe da bi trebalo da postupak prate do kraja, odnosno da odgovore da li su ili ne zadovoljni predlogom redakcije za rešavanje problema pre nego što žalba stigne pred Komisiju za žalbe.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak