Tomislav Šaletić protiv portala Srbija danasNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.4.2018. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Zamenik predsednika opštine Paraćin dodelio novac iz državne kase privatnoj firmi u kojoj je direktor?!, objavljenim 16. aprila 2018. godine, portal “Srbija danas” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Tomislav Šaletić, zamenik predsednika Opštine Paraćin podneo je žalbu Savetu za štampu verujući da je sporim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Nezavisnost od pritiska, Odgovornost novinara, Novinarsku pažnju i Odnos prema izvorima informisanja. U žalbi je istaknuto da, između, ostalog, novinar fingira postojanje izvora, odnosno da objavljuje podatke koji su javno dostupni i tom prilikom potpuno potvrđuje da je izmislio svoj anonimni izvor informisanja, kao i da je netačna tvrdnja da je on direktor “SpektarInvesta”, te da je „sam sebi namestio posao od 13 miliona“ na tenderu za rekonstrukciju gradske apoteke. „Kriterijume i izbor ponuđača nije samostalno obavljala lokalna vlast u Paraćinu već u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima koja priprema predlog konkursne dokumentacije za javnu nabavku i daje konačnu saglasnost na nju pre objavljivanja, a istovremeno njeni predstavnici su članovi Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke. Dodeljivanje posla preduzeću koje ponudi najnižu cenu nije ‘izgovor’ kako tendenciozno tvrdi autor teksta, već osnovni razlog po Zakonu o javnim nabavkama da se dodeli posao određenom izvođaču radova“, ističe se , između ostalog, u žalbi. Šaletić je naglasio da su sve iznete tvrdnje neistinite i tendenciozne, da su po sadržini klevete, optuživanje za kršenje zakona kojeg nema, a pošto se novinar nije potrudio da dobije informacije druge strane može se pretpostaviti i da je javnost namerno dovedena u zabludu.

Glavni urednik portala “Srbija danas” Goran Lalić dostavio je Savetu za štampu više tekstova objavljenih posle spornog teksta, u kojima je Tomislav Šaletić imao priliku da se izjasni o tvrdnjama iz teksta na koji se žalio, a gde je praktično potvrdio da jeste, iako samo formalno, direktor preduzeća koje je dobilo posao na tenderu.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da je podnosiocu žalbe naknadno omogućeno da iznese svoju verziju događaja, kako bi se ispravile eventualne greške u tekstu, te da se ispostavilo da prvobitno objavljena informacija da je on direktor preduzeća “Spektar invest” nije bila netačna.

Zbog toga je Komisija je sa deset glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da “Srbija danas” nije prekršila Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak