Odred izviđača „Sandžak“ protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5. 2018. jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Suljo šalje tinejdžere u Tursku na vojnu obuku”, 10. aprila 2018. godine, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je  tačke  1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da mora da vodi računa da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se dnevnom listu “Alo” da ovu odluku objavi u svom štampanom izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokatice Odreda izviđača “Sandžak” podnele su žalbu smatrajući da je objavljivanjem fotografija dece otkiven njihov identitet, čime mi je narušena privatnost, dok su samim tekstom prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Kako se ističe u žalbi, autor teksta pokušava da prikaže da su deca, članovi Odreda izviđača, učestovala u nekom vojnom kampu u Turskoj, u koji ih je poslala Stranka demokratske akcije, a gde su obučavana za rukovanje vatrenim oružjem i minobacačima. U tekstu se netačno navodi i da su deca pripadnici organizacije “Vukovi”, odnosno “Suljini izviđači”, a time što su, uz ovakve tvdnje, objavljene njihove fotogafije članovima Odreda  izviđača “Sandžak” naneta je šteta i ukaljan i njihov ugled i ugled organizacija kojoj pripadaju.

Glavni urednik lista “Alo” Duško Vukajlović odovorio je da je list 18. aprila objavio u celini odgovor koji je uputio Odred izviđača “Sandžak”.

Advokati su, bez obzira na to, ostali pri stavu da o žalbi treba da se izjasni Komisija za žalbe.

Deo članova Komisije ocenio je da ni odgovor nije objavljen u skladu sa važećim pravilima, te da time nije ispravljena greška načinjena objavljivanjem teksta kojim je javnost netačno informisana.

Kad je reč o samom tekstu, članovi Komisije su zaključili da su objavljene spekulacije za koje ne postoje nikakvi dokazi, te da list ničim nije potkrepio svoje tvrdnje, zasnovane samo na anonimnom izvoru - da je decu Sulejman Ugljanin poslao u Tursku na vojnu obuku. Iz teksta ne ne vidi da je “Alo” bilo šta pokušao da proveri, niti da je od predstavnika Odreda izviđača ili lidera SDA zatražio bilo kakvo objašnjenje za fotografije preuzete sa Fejsbuk profila organizacije ili odgovor na spekulacije o boravku dece u vojnom kampu. List je, pritom, morao biti posebno oprezan priljkom iznošenja ovakvih neproverenih tvrdnji, jer je uz njih objavio fotografije maloletnika, koji mogu biti lako prepoznati i time ugrozio njihova prava.

Zbog svega toga, Komisije je odlučila da je list prekršio Kodeks i naložila mu da ovu odluku objavi.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak