Nemanja Rujević protiv portala Beogradski glasNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5.2018. godine, nije uspela da usaglasi odluku da li je “Beogradski glas”, objavljivanjem teksta “Dimne zavese”, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je šest članova Komisije, „protiv“ su bila dva člana, dok su tri člana Komisija ostala „uzdržana“, pa nije bilo potrebe većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Nemanja Rujević podneo je žalbu Savetu za štampu zbog, kako je naveo, „teške povrede autorstva i neovlašćenog reprinta njegovog teksta sa portala nemačkog servisa DW na portalu Beogradskog glasa“. “Tekst objavljen 31. marta pod naslovom ’Od ostalih vesti izdvajamo…’ kasnije je u velikom delu (drevnom novinarskom metodom kopi-pejst) preuzet na portal Beogradskog glasa pod naslovom ’Dimne zavese’,  a uz naznaku da je ceo moj tekst objavljen u štampanom izdanju tog nedeljnika. Redakcija Beogradskog glasa niti je tražila niti je dobila dozvolu DW ili mene kao autora“, ističe se u žalbi.

Glavni urednik „Beogradskog glasa“ Milan Bečejić je, odgovarajući na žalbu, naglasio da je tekst očigledno prenet s portala DW, što se vidi i po jasno naznačenom izvoru kao i po logotipu medijske kuce DW, a uz tekst je objavljena i fotografija autora, te da u svemu tome nema ničeg lošeg niti diskreditujućeg po autora i medijsku kuću. “Otkad je to postalo sporno, nedopustivo i sa stanovista novinarske profesije problematično prenositi tekstove drugih medija i autora sa jasnim odrednicama autorstva - sve u duhu dobre i prirodne kolegijalnosti”,naveo je urednik “Beogradskog glasa”, dodajući da će, uprkos tome, ukloniti sporni tekst sa portal, što je i učinio.

Rujević, međutim, ovim nije bio zadovoljan, pa je o žalbi odlučivala Komisija za žalbe, čiji članovi nisu bili saglasni u oceni da li je uklanjanjem preuzetog teksta, urednik ispravio grešku, odnosno da li je otklonjena eventualna šteta naneta autoru i mediju time što nije tražena njihova dozvola za objavljivanje teksta.

Većina članova Komisije je ocenila da Kodeks sasvim jasno propisuje da se tekstovi mogu preuzeti samo uz navođenje autora, ali i tek po dobijanju dozvole, a da su slična i pravila propisana Zakonom, na koji Kodeks takođe upućuje. Po Zakonu o autorskim i srodnim pravima, bez dozvole autora mogu se prenostiti samo tekstovi koji predstavljaju izveštaje o tekućim događajima, ali ne i autorski tekstovi, kao što je ovde slučaj. Takođe, tekstovi se ne mogu preuzimati u komercijalne svrhe.

Deo članova Komisije smatrao je da nije postojala loša namera da se sakrije ko je autor teksta i odakle je preuzet, te da je kasnijim uklanjanjem teksta urednik priznao i otklonio grešku, pa nema potrebe da i Komisija donese odluku da je prekršen Kodeks. Zbog toga za donošenje odluke nije bilo potrebne većine.

Komisija predlaže portalu Deutshe Welle da objavi pravila za preuzimanje sadržaja svojih autora, kako bi bilo sasvim jasno pod kojim uslovima dozvoljava prenošenje tekstova ili fotografija, da bi se u buduće izbegli svi slični nesporazumi.

Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak