Odsek za informisanje Skupštine opštine Paraćin protiv portala Pink.rs IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst „U Paraćinu direktor Direkcije za izgradnju namestio kumu posao od 12,5 miliona?!“, objavljen 2. aprila 2018. godine, portal „Pink.rs“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da  i ispravku i da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.


OBRAZLOŽENJE

Odsek za infomisanje Opštine Paraćin podneo je žalbu zbog toga što portal nije objavio odgovor koji je ta služba dostavila, kako je navedno u žalbi, 2. aprila 2018. godina na tekst koji je portal objavio tog dana. Do podnošenja žalbe Savetu, 18. aprila, odgovor nije objavljen, niti je urednik dostavio bilo kakvo obaveštenje o tome zbog čega to nije uradio.

Redakcija portala „Pink.rs“ nije odgovorila ni na žalbu.

Komisija je jednoglasno zaključila da „Pink.rs“, suprotno Kodeksu novinara, nije objavio dostavljeni dematni ni nakon podnošenja žalbe Savetu, odnosno do održavanja sednice Komisije, čime je prekršena odredba o obavezi novinara da poštuje pravo na odgovor. Takođe, prekršena je i Smernica za primenu Kodeksa u onlajn okruženju, koja se odnosi na pravila za objavljivanje ispravke  odgovora na informaciju. U skladu sa njom, odgovor na informaciju se objavljuje na način na koji je objavljen i originalni sadržaj u smislu pozicioniranja, vidljivosti i pristupa sadržaja korisnicima.i  obavezno sadrži upućivanje na originalni sadržaj. Takođe, odgovor na informaciju se objavljuju bez odlaganja, što konkretno podrazumeva da između vremena prijema ispravke ili odgovora na informaciju i njihovog objavljivanja treba da protekne onoliko vremena koliko je uredniku neophodno da ih pregleda i proveri da li ispunjavaju zakonske uslove.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak