Petar Jeremić protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.4.2018. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Sprema se rat koji niko neće preživeti?!”, objavljenim 11.aprila 2018. godine, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritisaka), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa njegovom suštinom

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Član Komisije za žalbe Petar Jeremić podneo je žalbu, smatrajući da je, pre svega naslovnim blokom, list, zarad atraktivnosti, obmanuo svoje čitaoce, predstavljajući im nagađanja i pretpostavke kao činjenice i doprineo širenju panike najavljujući početak svetskog rata koji niko neće preživeti. On je naveo da je sam tekst, inače, korektno napisan, te da ni u konstatacijama novinara, ni u izjavama dvojice analitičara nema tvrdnji da će početi rat, kako se sugeriše naslovom. Po mišljenju podnosioca žalbe, „Alo“ je ovakvim izveštavanjem prekršio tačke Kodeksa koje se odnose na to da nagađanje ne sme biti predstavljeno kao činjenica, da novinar ne sme među ljude unositi neopravdan strah, kao i da naslov ne sme biti u suprotnosti sa suštinom teksta.

Redakcija lista „Alo“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije zaključila je da naslov teksta ne odgovara njegovoj suštini, odnosno da u tekstu nema nikakvih informacija koje bi opravdale tvrdnje iz naslova da se sprema rat koji niko neće preživeti i da će svet biti uništen za 24 sata. U opremi teksta se, kao činjenice, saopštavaju pretpostavke i nagađanja redakcije, odnosno urednika, koje ne potvrđuju ni sagovornici u samom tekstu. Ovu odluku Komisija je donela sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“.

Komisija, međutim, nije bila saglasna u vezi sa tim da je list prekršio i odredbu Kodeksa koja novinarima zabranjuje da u ljude unose neopravdan strah, pre svega zbog toga što je deo članova Komisija tvrdio da ne postoje nikakvi pokazatelji da je sporni tekst izazvao bilo kakvu paniku ili uznemirenje javnosti.


Beograd, 26.4.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak