Peter Paltinuš protiv nedeljnika KikindskeNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.4.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Fotomontažom objavljenom u rubrici “Fotognjavaža”, 6. aprila 2018. godine, nedeljnik “Kikindske” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Peter Palatinuš podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da mu je fotomontažom, objavljenom u redovnoj rubrici lista „Fotognjavaža“,  naneta uvreda kao pripadniku mađarske nacije. On je naveo da “Kikindske” šire mržnju i netoleranciju prema nacionalnim manjinama neprimerenim aluzijama, pa je tako u spornoj fotomontaži komentarom “položila”, glavni urednik lista hteo da ukaže da on, kao Mađar, ne zna gramatiku srpskog jezika. “Izmišljanje lažnih stereotipa može biti povod za izbijanje nasilja ili dodatnu mržnju prema pripadnicima druge nacije ili vere”, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu, glavni i odgovorni urednik Željko Bodrožić istakao je da je potpuna neistina i kleveta da “Kikindske” šire mržnju i netoleranciju prema manjinama, jer taj nedeljnik od prvog broja ima strane na mađarskom jeziku i u lokalnoj sredini je poznat kao list koji je od osnivanja otvoreno protiv rata, nasilja, nacionalizma i šovinizma. Sam Palatinuš je, kako je naveo Bodrožić, bio član upravo stranke čiji su predstavnici poznati po šovinističkim izjavama – Srpske radikalne stranke, a žalba je u “skladu sa višemesečnom brutalnom kampanjom koju kikindski ogranak Sprske napredne stranke vodi protiv ‘Kikindskih’”. Savetu su dostavljena i dva saopštenje SNS-a protiv Bodrožića, koja je potpisao Palatinuš. Dodao je da rubrika “Fotognjavaža” izlazi od 2000. godine, da je list prepoznatljiv po njoj i da je uvek izazivala smeh i pozitivne komentare kod čitalaca, uključujući i lokalne političare.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je reč o satiričnoj rubrici, osmišljenoj da nasmeje čitaoce, koja je vrlo jasno označena kao takva, te čitaoci ni na koji način nisu dovedeni u dilemu o kojoj vrsti sadržaja je reč, Komisija za žalbe ne vidi zbog čega bi objavljeni sadržaj bio uvredljiv za Mađare, odnosno ne prepoznaje u njemu diskriminaciju na nacionalnoj osnovi, na koju je ukazao podnosilac žalbe.  Objavljena fotomontaža odnosi se na Palatinušovo političko delovanje, a ne na nacionalnu pripadnost, a budući da je reč o stranačkom funkcioneru koji se oglašava u javnosti kritikujući delovanje drugih, mora i sam biti spreman da istrpi kritiku na svoj račun. 

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da “Kikindske” nisu prekršile Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 26.4.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak