Olivera Zekić protiv dnevnog lista Danas INa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.3.2018. godine,,većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Ćićolina i Olja Zekić”, objavljenim 5. marta 2018. godine, dnevni list “Danas” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.    


OBRAZLOŽENJE

Olivera Zekić obratila se Savetu za stampu smatrajući da je spornim autorskim tekstom Slaviše Lekića prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije  iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti. Ona je navela da je jedina svrha teksta bila iznošenje teških uvreda, neistina, glasina i optužbi protiv nje, kako bi je autor diskreditovao. Autor, ističe Olivera Zekić, izvodi njene i Ćićolinine zajedničke „atribute“, sa namerom da je poistoveti sa „najstarijim zanatom na svetu“ i predstavi je kao „divu iz istog miljea“. U žalbi se navodi i da Lekić iznosi teške optužbe i insinuacije da je ona „skoro pa jedan od učesnika, odnosno pomagača u ubistvu Slavka Ćuruvije“, te da izmišlja sadržaj navodne poruke koju je Ćuruviji prenela neprosredno pre ubistva, ne navodeći za to nikakav izvor.  U spornom tekstu je posredno izneta i optužba za prevaru, jer je autor naveo da je ona navodno jednom srpskom političaru uzela avans od 5000 evra za sastanak sa Vučićem do kojeg nikada nije došlo, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Glavni i odgovorni urednik lista „Danas“ Dragoljub Petrović je u odgovoru na žalbu naglasio da je kolumna novinarska forma koja odražava lični stav autora i da redakcija smatra da Kodeks ničim nije prekršen. On je odbacio tvrdnju da autor navodno želi da Oliveru Zekić poistoveti sa najstarijim zanatom na svetu, objasnivši da je iz teksta sasvim jasno da se „autor ruga Zekićevoj, koja je kao član REM-a, smatrala da nema razloga da pokrene postupak za izricanje mera TV Happy, jer Ćićolina svoje atribute, tj. grudi nije pokazala spontano“, ali je upotrebila svoju moć da na memorandumu REM-a pošalje pismo direkrtoru RTS-a. Tvrdnju da je Lekić Zekićevu optužio za saučesništvo u ubistvu Ćuruvije Petrović smatra apsurdnom, navodeći  i da je i sama Olivera Zekić pre 12 godina u listu „Press“ govorila o tome da je Ćuruviji prenela Vučićevu poruku, kao i da je to nedavno u „Nedeljniku“ napisala i Ljliljana Smajlović. Kad je reč o tvrdnji da je navodno uzela avans od 5000 evra, Lekić nije bio spreman da otkrije puno ime i prezime izvora S.P. ali je i u samom tekstu naveo da sumnja u istinitost ovih tvrdnji.

Većina članova Komisije prihvatila je stavove iznete u odgovoru glavnog urednika lista da Lekić nije ni na koji način poistovetio Oliveru Zekić sa porno glumicom, već da mu je tema bila moć koju ona ima kao članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, te da tekstom nije prekršen Kodeks novinara Srbije. Po mišljenju članova Komisije, Lekić, suprotno navodima iz žalbe,  nikako insinuirao ni da je Zekićeva jedan od pomagača u ubistvu Slavka Ćuruvije. Komisija je ocenila i da je svojim pismom generalnom direktoru RTS-a Olivera Zekić dala povoda da se takav gest komentariše, pa se ni ovaj tekst ne može posmatrati van konteksta, odnosno bez uzimanja u obzir povoda za pisanje. „Danas“ je, nakon objavljivanja sporne kolumne, Oliveri Zekić omogućio da odgovori na sve tvrdnje autora teksta, što je ona i učinila u više navrata, takođe iznoseći oštre kritike na račun autora kolumne. Komisija je zbog toga sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da „Danas“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 29.3.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak