Jasmina Prodanović protiv lista PaležNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.3.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Čučko je ’mazio’ Jasminu, Vidraga unakazio Ivanu“, „MEI TA zapošljavanjem i proizvodnjom nadjačala ’pseće laveže’“ i „Parking mesta ’garant’ kineske investicije u Obrenovcu“, objavljenim 29. decembra, 29. i 30. novembra 2017. godine, list “Palež”

1. prekršio je tačke 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

3prekršio je  i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.       


OBRAZLOŽENJE

Advokati Jasmine Prodanović podneli su žalbu smatrajući da su spornim tekstovima prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu poštovanja dostojanstva i integriteta ljudi o kojima se piše, istinitosti izveštavanja, novinarske odgovornosti i pažnje. U žalbi je istaknuto da je Jasmina Prodanović, kao polaznica CINS-ovog treninga, pišući o štetnom uticaju kineske fabrike MEI TA na životnu sredinu u okolini mesta Barič kod Obrenovca, privukla pažnju lokalnih novina “Palež”, čija redakcija je sebi dala za pravo da je vređa, nazivajući je, između otslog, “produženom rukom” i “portparolom političkih profuknjača”, koja za “svoje gazde, mentore i naručioce iz fašističke SAD”, “piše tekstiće za siću” i poredeći njeno pisanje sa “psećim lavežom”. U žalbi se ističe i da je autor u tekstu “Čučko je ‘mazio’ Jasminu, Vidraga unakazio Ivanu”, koristeći se govorom mržnje i podsticanjem nasilja ogrešio o član IV Kodeksa novinara Srbije – Odgovornost novinara, smatrajući da je novinarka Prodanović mogla da bude i unakažena zbog svog interesovanja i pisanja o temi od javnog značaja”.

Redakcija lista „Palež“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da su sva tri objavljena teksta uvredljiva i da sadrže nikakvim dokazima nepotkrepljene optužbe.  Po mišljenju Komisije, tekstovu su napisani isključivo sa ciljem da diskredituju novinarku, jer se uredništvu „Paleža“ ne dopada ono što je napisala, a ne da o bilo čemu informišu javnost. Komisija je ocenila da list ni u ovom, kao ni u prethodnim tekstovima o kojima je odlučivala, nije poštovao ni elementarne etičke principe profesije, niti je podnosiocu žalbe pružio bilo kakvu mogućnost da na bilo šta odgovori. Članovi Komisije su istakli i da je, nažalost, manir lista da vodi kampanje protiv ljudi koji im se iz bilo kog razloga ne dopadaju, a protiv kojih se, suprotno svim pravilima profesije, iznose neosnovane optužbe, spekulacije i uvredljive kvalifikacije.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da listu „Palež“ izrekne javnu opomenu. 


Beograd, 29.3.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak