Srđan Nonić protiv portala Niške vestiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.3.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Rekreativne trke jednaka šansa za svu decu u u gradu?”, objavljenim 14. februara 2018. godine, portal “Niške vesti” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.    


OBRAZLOŽENJE

Srđan Nonić, glavni trener kluba “Oxigen”, podneo je žalbu Savetu za štampu verujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara iz poglavlja Novinarska pažnja, koje se odnose na obavezu novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacije, kao i da ne sme da prećutkuje činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti. Naveo je da su prekršene i odredbe iz poglavlja Odnos prema izvorima informacija, jer, kako je istakao, “anonimni  izvor informacija nije jedini način da se dođe do informacija, informacije nisu od velikog značaja za javnost i proverljive su”. Tekst je, tvdi Nonić, napisan samo na osnovu paušalnih tvrdnji anonimnih izvora, (po njegovom mišljenu reč je o ljudima iz konkurentskog kluba, koji orkestrirano rade na diskreditaciji kluba “Oxigen”), čime se čitaoci dovode u zabludu da klub radi nešto protivno pravilnicima i zakonima. “Novinar nije imao u svom posedu originalne aplikacione formulare za projekte koje navodi pa ne može ni da zna šta je navedeno u njima, ne poznaje sistem finansiranja sporta, nije konsultovao nikog povodom toga”, naveo je podnosilac žalbe, dodajući da je naknadno u okviru teksta objavljen i demanti koji im je poslao, ali .pod naslovom saopštenje.

U odgovoru na žalbu urednica “Niških vesti “ Violeta Milićević istakla je da ne vidi čime je portal prekršio Kodeks novinara, objasnivši da su se redakciji obratili roditelji dece  koja se rekreativno bave vožnjom rolera i naveli da su ona 2016. godine isterana sa javne trke, a da im u 2017.. godini nije bilo dozvoljeno učešće u trkama koje je organizovao sportski klub “Oxigen”. „Niške vesti“ su potom tražile objašnjenje od nadležnog gradskog sekretarijata, tražile na uvid i dokument o finansiranju sportskih klubova u Nišu za 2017. godinu, koji je inače javan, a imali su uvid i u deo projekta kluba “Oxigen”. Urednica je, takođe, navela da je, zbog neprekidnih poziva i poruka Srđana Nonića, novinarka njemu dala veći prostor. „Svi njegovi zahtevi naišli su na odobravanje redakcije, ali je on svojim pozivima vršio pritisak na našu redakciju da se tekst ne objavi. Da bi izbegli neprekidne pozive preporučili smo Noniću da sve što želi stavi na papir, a mi ćemo to objaviti. To smo i učinili“, naglašava se u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da su „Niške vesti“ vesti postupile u skladu sa Kodeksom novinara Srbije. Redakcija se nije, kako podnosilac žalbe tvrdi, oslonila samo na anonimne izvore, već je imala u uvid i u dokumente, koji su dostavljeni i Savetu za štampu. Takođe, podnosiocu žalbe je, pre objavljivanja teksta, omogućeno da odgovori na primedbe nezadovoljnih roditelja, a nakon toga je objavljen i dodatni odgovor koji je poslao, pa mu je tako ustupljeno mnogo više prostora nego „drugoj strani“. Ocene podnosioca žalbe da tema o kojoj portal izveštava nije od značaja za javnost, kao i da informacije koje su dobili potiču iz konkurentskog kluba, te da zbog toga tekst ni ne treba objaviti, ni na koji način nisu obavezujuće za redakciju, koja se, prilikom izbora tema kojima će se baviti, rukovodi svojom uređivačkom politikom, odnosno vlastitom procenom značaja tema.

Komisija je, zbog svega toga, jednogalsno odlučila da „Niške vesti“ nisu prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije.


Beograd, 29.3.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak