Vladan Vlajković protiv lista PaležNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 22.2.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Vojin, Vidraga i Lozo trovali Zvečku i majdane ‘Komgrapa’”, “Da li Vladan i Miša ‘zakonito’ skladište otpad, šut,smeće…”, “Vlajković smenjuje Gutljaja?” i “Danijela Sinđelić i Simić štite trovače Vidragu, Loza, Romića”, objavljenim 2.februara 2018. godine, list “Palež”

1. prekršio je tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da naznači izvor informacija koje prenosi, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačke 3 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i da ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da neguje kulturu i etiku javne reči,

3prekršio je  i tačke  1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno da mora da vodi računa da izvori često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i da prilagođavaju svoje iskaze tim interesima, kao i da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Advokat Vladana Vlajkovića podneo je žalbu zbog više tekstova objavljenih u istom broju lista, kojima se, kako je navedeno, narušava njegov ugled i povređuje čast iznošenjem neistinitih, nepotpunih i uvredljivih infomacija. Podnosilac žalbe je naveo da je tekstovimna prekršeno više tačaka iz odeljka Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti. U žalbi se, između ostalog, navodi da list godinama unazad Vlajkovića naziva pogrdnim imenima “Vidraga”, “Špijun”, “Siledžija”, što se koristi i u tekstovima na koje se žalba odnosi, a koji su tendenciozni i uvredljivi. Za sve optužbe u tekstovima ne nude se nikakvi dokazi, niti se navodi i jedan ozbiljan izvor.

Redakcija lista „Palež“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je Kodeks novinara Srbije prekršen u svim tačkama na koje je podnosilac žalbe ukazao. Objavljeni tekstovi su, po mišljenju Komisije, uvredljivi i sadrže ozbiljne, nikakvim dokazima potkrepljene, optužbe. Informacije su dobijene od izvora za koje i sam autor tekstova priznaje da su neprovereni, što ga, ipak, ne sprečava, da ih objavi, istovremeno ne pruživši osobi o kojoj piše  priliku da odgovori na bilo koju optužbu. Komisija je ocenila da list nije poštovao ni elementarne etičke principe profesije, te da su tekstovi objavljeni kako bi se Vlajković diskreditovao, čime je prekršena i odredba Kodeksa po kojoj je novinar obavezan da poštuje dostojanstvo  i integritet ljudi o kojima piše.

Zbog svega toga, Komisije je odlučila da listu „Palež“ izrekne javnu opomenu.

 

Niš, 22.2.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak