Udruženje medija i medijskih radnika protiv portala Ozonpress



Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 22.2.2018. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Odbornica SNS-a se porodila u zatvoru”, objavljenim 12. januara 2018. godine, portal “OzonPress”,

1. prekršio je tačku 4 Odeljka VII (Zaštita privatnosti) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo  riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, kućom, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom,

2. nije prekršio tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) i tačku 1 Odeljka IX (Poštovanje autorstva).

Nalaže se portalu „OzonPress “ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.  


OBRAZLOŽENJE

Udruženje medija i medijskih radnika podnelo je, uz saglasnost oca bebe koja se pominje u tekstu, žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je, portal, zauvek „obeležio“ dete  navodeći da je rođeno u zatvoru, što može da ima posledice po njegovu budućnost. Identitet deteta otkriven je, kako se navodi, objavljivanjem fotografija oca i majke, kao i komentarima čitalaca u kojima je otktiven i pol deteta, u tekstu pogrešno naveden. „U članku je iznet niz neistina, netačnih informacija i uvreda koje se odnose na tek rođeno dete, porodicu deteta i više javnih ličnosti“, ističe se, između ostalog, u žalbi. Podnosilac žalbe je smatrao i da su objavljivanjem nepotpisanih fotografija, bez saglasnosti autora prekršene i odredbe Kodeksa koje se odnose na poštovanje autorstva.

U odgovoru na žalbu Nebojša Jovanović, direktor Ozon Media, ocenio je podnetu žalbu kao „pokaznu vežbu kojom UMMR pokušava da disciplinuje Komisiju za žalbe i Savet za štampu i da se obračuna sa vlasnikom portala Stojanom Markovićem, koji je član Komisije za žalbe. Jovanović je istakao da je žalba neosnovana, odnosno da Kodeks nije prekršen ni u jednoj od navedenih tačaka. Naveo je da je podnosilac žalbe, želeći da tekst predstavi kao „nepovezano trućanje o uglednim javnim ličnostima“ iz teksta namerno izostavio linkove ka povezanim tekstovima, dok je čitaocima dobro poznata priča o odbornici SNS i njenom mužu, koji su pravosnažno osuđeni zbog određenih protivzakonitih aktivnosti. Kako je ona u zatvoru, a suprug će ići u zatvor kada ona izađe, ne može se govoriti o kršenju pretpostavke nevinosti. U tekstu je pogrešno naveden pol deteta, pa su tvrdnje o tome da će kasnije biti prepoznato po fotografijama roditelja čiste spekulacije. Takođe, kako podnosilac žalbe, kao ni otac deteta, nisu autori objavljenih fotografija, niti znaju ko jeste, nisu ovlašćeni da se po ovom osnovu žale.

Većina članova Komisije zaključila je da, uprkos tome što je slučaj osuđenih supružnika uzburkao javnost u Čačku, ne postoji javni interes da se u priču naknadno uključuje i tek rođeno dete.  Bez obzira što je u tekstu pogrešno naveden pol deteta, Komisija je mišljenja da ono može biti prepoznato po roditeljima i da će ga kasnije u životu pratiti da je „rođeno u zatvoru“. Kodeks novinara Srbije jasno propisuje da  novinar ne sme da ugrozi dete time što će ga na bilo koji način učiniti prepoznatljivim, a, po oceni članova Komisije, u ovom slučaju je to učinjeno objavljivanjem fotografija i podataka o roditeljima.

Takođe, većina članova Komisije je smatrala da za  slučaj o kojem je portal izveštavao nije ni od kakvog značaja to da li se i gde porodila bivša odbornica, koja je na izdržavanju zatvorske kazne, jer to predstavalja domen njene privatnosti, u koju medij ne treba da zalazi. Ipak, za odluku da je prekršena i odredba Kodeksa po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše nije bilo potrebne većine od osam glasova. Šestoro članova je glasalo „za“, dok  je troje bilo „protiv“ ovakve odluke,  a jedan „uzdržan“, pa Komisija nije uspela da usaglasi odluku u vezi sa tačkom 1 Odeljka VII. .

Odluke nije bilo ni u vezi sa tačkama 1, 3 i 5 iz poglavlja Istinitost izveštavanja, koje je podnosilac žalbe naveo, a koje se odnose na obavezu novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti odogađajima od interesa za javnost, da naznači izvor infomacija koje prenosti, kao i da ne sme da objavjuje neosnovane optužbe, klevete i glasine. Većina članova Komisije smatrala je da da objavljene infomacije nisu netačne, niti da predstvaljaju neosnovane optužbe, ali za odluku nije bilo potrebnih osam glasova. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasao je jedan član Komisije, šest je bilo „protiv“, a tri „uzdržana“.

Kad je reč o autorskim pravima, Komisija je zaključila da podnosilac žalbe nije imao prava da se žali po ovom osnovu, budući da ne zna ko je autor fotografija ili nosilac autorskih prava, pa time ni da li su njihovim objavljivanjem prekršena bilo čija autorska prava. Članovi komisije su, takođe jednoglasno, odlučili da nije prekršena ni odredbe Kodeksa koja se odnosi na zabranu diskriminacije, na koju se podnosilac žalbe takođe žalio.

Zbog svega toga, Komisija je odlučila da je portal OzonPress prekršio tačku 4 Odeljka VII Kodeksa novinara i naložila mu da objavi ovu odluku Komisije.


Niš, 22.2.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak