Udruženje ljubitelja reke Save “Zeleni raj” protiv portala EspresoNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 22.2.2018. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Borba za savski nasip: Beograđani odavde piju vodu, a svaka nelegalna vikendica ima septičku jamu!”, objavljenim 31. januara 2018. godine, portal “Espreso” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Predstavnik Udruženja ljubitelja reke Save „Zeleni raj“ Vojislav Mandić podneo je žalbu Savetu za štampu, navodeći da portal „Espreso“ već duže vreme vodi kampanju protiv vlasnika objekata na obali Save, te da tekst na koji se žale predstavlja primer govora mržnje i da sadrži  niz neproverenih i neistinitih tvrdnji kako bi se uznemirila javnost. U žalbi se, između ostalog navodi da se u tekstu iznose glasine i klevete, da nema druge strane, te da se raznim netačnim informacijama čitaoci dovode  u zabludu da vlasnici objekata nemaju nikakve dozvole iako imaju rešenja nadležnih organa o korišćenju priobalja, odnosno da su uz objekte napravili septičke jame koje zagađuju izvorišta vode, mada one ne postoje. Video prilog u okviru teksta podnosilac žalbe je ocenio kao falsifikat.

U odgovoru na žalbu redakcija “Espresa” istakla je da postoji javni interese da se piše o bespravnoj gradnji na obali Save i da im je to bio jedini motiv prilikom objavljivanja teksta. Kako se ni podnosilac žalbe, ni udruženje koje predstavlja ne pominje u tekstu, redakcija ih nije prepoznala kao “drugu stranu”. Novinari portala su, inače, kako je navedeno, više puta bezuspešno pokušavali da razgovaraju sa vlasnicima objekata, a da su im se obratili u vezi sa ovim tekstom bili bi spremni da saslušaju i njihovu stranu priče. “Što se našeg teksta tiče, on je potkrepljen videom u kome je iznet niz činjenica koje upućuju upravo na to da je narušen javni interes Beograđana: da su vikendice nelegalne, a da nastavak gradnje u tom delu grada ugrožava ostatak Beograda, jer se tamo nalaze bunari iz kojih se crpi voda za grad, a koji su ugroženi septičkim jamama koje vlasnici nelegalnih vikendica takođe nelegalno zidaju. Pomenuti video nije nastao u produkciji Adria Media Grupe, već je preuzet s društvenih mreža, tačnije tvitera, gde ga je objavio korisnik“, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Po mišljenju članova Komisije za žalbe, postoji nesporni javni interes da se piše o problemima zaštite životne sredine, odnosno zaštite priobalja i izvorišta vode. Mnogi mediji su više puta pisali o objektima na obali reke Save koji nemaju građevinsku dozvolu i koji potencijalno ugrožavaju vodosnabdevanje Beograda i sporni tekst je samo jedan u nizu na ovu temu. Iako, po oceni većine članova Komisije, tekst ima nedostataka, njime nisu prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja, odnosno nisu objavljenje informacije kojima se dezinformiše javnost. Deo članova Komisije osporio je pravo predstavnika udruženja „Zeleni raj“ da se žale, s obzirom na to da nigde u tekstu nisu pomenuti.

Dva člana Komisije smatrala su da Kodeks jeste prekršen, jer je portal preuzeo video materijal sa društvene mreže, nije proverio njegovu autentičnost, niti pokušao da proveri i dokaže informacije koje su u njemu iznete. Tema o kojoj „Espreso“ piše, po njihovom mišljenju, jeste izuzetno značajna, ali je treba i obraditi uz poštovanje pravila profesije propisanih Kodeksom.

Komisija sa devet glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da „Espreso“ nije prekršio tačku 4 Odeljka I Kodeksa novinara Srbije koja se odnosi na obavezu novinara da konsultuje što više izvora. Odluku da nije prekršena tačka 5 istog odeljka, da su sa novimnarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina, Komisija je donela jednoglasno.

 

Niš, 22.2.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak