Udruženje građana Roma Produkcija Roma World protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 25.1.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Kraljevačko romsko naselje U masovnoj tuči šestoro povređenih, sabljom posekli i dete”, objavljenim 25. decembra 2017. godine u onlajn izdanju, kao i komentarima čitalaca ispod teksta, dnevni list „Večernje novosti” prekršio je tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i mora da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu „Večernje novosti “ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Predsednik Udruženja građana Roma Produkcija Roma World Turkijan Redžepi podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je prekršena odredba Kodeksa koja se odnosi na zabranu diksriminacije i to time što se i u naslovu teksta i više puta u samom tekstu isitče da je reč o romskom naselju, romskim porodicama ili da su učesnici u tuči Romi, U žalbi je istaknuto i da su komentari ispod teksta nepremireni i da omalovažavaju pripadnike romske nacionalne manjine.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je smernicom u okviru tačke 4 Odeljka V Kodeksa novinara Srbije precizirano da se pripadnost određenoj etničkoj, političkoj, ideološkoj ili nekoj drugoj grupi, kao i bračno stanje, versko opredeljenje, društveno poreklo, navodi samo kada je taj podatak neophodan za puno razumevanje konteksta događaja o kojem se izveštava. Po oceni Komije, u ovom slučaju nije bilo potrebe da se ističe kako je reč o Romima, ili romskom naselju jer to nije od značaja za razumevanje događaja, a, po mišljenju članova Komisije, može da dovede do negativnih stavova o svim pripadnicima te nacionalne manjine. Ovakvo izveštavanje, smatra Komisija, direktno je uticalo na neprimerene, uvredljive i diskriminatorne komentare čitalaca. “Večernje novosti” su odgovorne i za objavljivanje ovakvih komentara, tim pre što je reč o mediju koji radi premoderaciju i ima propisana pravila komentarisanja kojima su strogo zabranjene uvrede na nacionalnoj osnovi.

Komisija takođe podseća da je više puta do sada odlučivala o sličnim prekršajima Kodeksa u tekstovima objavljenim u “Večernjim novostima”, što grešku redakcija čini još težom. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da su “Večernje novosti” prekršile Kodeks i naložila listu da ovu odluku objavi.


Beograd, 25.1.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak