Snežana Terzić protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.12.2017. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstovima “Antivakcinaška mafija agresivno preotela tribinu ’Male boginje nisu virus! To ste vi izmislili’“ i „Za nevericu: Tvrdili da male boginje ne postoje“, objavljenim 6. i 7. novembra 2017. godine u onlajn, odnosno štampanom izdanju, dnevni list „Blic“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Snežana Terzić podnela je žalbu zbog toga što je autor spornog teksta, kako je navela, zlonamerno, tendenciozno i neistinito izvestio javnost o javnoj tribini „Istina o MMR vakcini i vakcinaciji“, održanoj 6. novembra 2017. Ona je, istakla je, prozvana’ imenom i prezimenom, dok su i ona i ostali prisutni protivnici obavezne vakcinacije nazvani „neznalicama“, „protivnicima nauke i pameti“, a već i u naslovu teksta u onlajn izdanju i „antivakcinaškom mafijom“. U žalbi je, između ostalog, istaknuto kako čitaoci iz objavljenih tekstova mogu, zbog načina na koji je „Blic“ predstavio događanja na tribini, zaključiti da je „neka ’mafijaška’ grupa građana, predvođena Snežanom Terzić, potpuno onemogućila održavanje tribine, što ne odgovara istini’“. Uz žalbu je priložen i izveštaj iz lista „Danas“ sa iste tribine u kojem nema ničega o „sprečavanju“ održavanja tribine, „antivakcinalnoj mafiji“, „vrištanju“, „agresivnom ponašanju“ i „preotimanju mikrofona“, o čemu izveštava „Blic“.

U odgovoru na žalbu, advokat „Ringier Axel Springera“, Dušan Stojković istakao je da su sve objavljene informacije istinite i objavljene u skladu sa Kodeksom novinara Srbije. Autorka teksta je iznela svoja neposredna zapažanja sa tribine kojoj je prisustvovala, ona je komentare pristunih doživela kao „agresivne“ i „primitivne“ i ima pravo da iznese svoj sud o tome, tim pre što su na tribini izrečeni stavovi da, recimo, ne postoji virus malih boginja, koji su suprotni opštepoznatim, naučno utvrđenim istinama. Naglašeno je i da tekstom nije povređeno nijedno pravo podnosioca žalbe, jer je ona javno iznela svoje stavove na tribini i time se dobrovoljno podvrgla fokusu javnosti. Advokat je, između ostalog, naglasio i da je reč o temi od velikog javnog interesa, te da su mediji čak dužni da otvore diskusiju o opravdanosti delovanja poput onog u kojem je učestvovala Snežana Terzić, a kojim se stručnjaci onemogućavaju da edukuju građane. Sam termin „atnivakcinaška mafija“ upotrebljen je, kako je navedeno, da ukaže na to da postoji organizovana grupa ljudi koja na gerilski način sprečava održavanje javne tribine, jer se ne slaže sa stavovima eminentnih lekara i epidemiologa.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da podnosilac žalbe ne osporava tačnost onoga što je „Blic“ preneo da je rekla ona ili neki drugi predstavnik građana koji se zalažu za neobaveznu vakcinaciju, odnosno da ništa ne demantuje, već se žali na način na koji je novinar izvestio sa događaja, odnosno polemiše sa njegovim ocenama onoga što se dogodilo. Komisija smatra da to što je drugi medij, u ovom slučaju „Danas“, o istom događaju izvestio drugačije ne može biti osnov za tvrdnju da je novinar „Blica“ to uradio suprotno Kodeksu, jer je svaki novinar slobodan da izveštava kako proceni da je najbolje da bi javnost informisao u skladu sa načelima profesionalnog izveštavanja. U ovom slučaju, novinar je očigledno smatrao da je najvažnije da izvesti o tome šta su govorili i kako su se ponašali predstavnici građana koji su se suprotstavili lekarima i epidemiolozima. Takođe, novinar je, po mišljenju Komisije, imao pravo i da iznese vlastite ocene o tome što je čuo i video, uključujući i ocene da je nastup određenih građana bio „agresivan“ ili „primitivan“, te da su njihovi stavovi „protivni nauci i pameti“. Komisija ocenjuje da okakvi vrednosni sudovi autora teksta nisu uvrede, klevete ili neosnovane optužbe, koje novinar, po Kodeksu, ne bi smeo da iznosi.

Dva člana Komisije smatrala su da su pojedini termini u tekstu ipak, nepotkrepljene, teške optužbe.

Zbog svega toga, Komisija za žalbe je sa osam glasova „za“ i dva „uzdržana“ odlučila da list „Blic“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 28.12.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak