Aleksandar Kostić protiv portala Telegraf.rsNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Vera Barišić Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Mužu preminule porodilje iz Niša prete smrću: „Pi*ko mrtav si“, objavljenim 20. novembra 2017. godine, portal „Telegraf.rs“ prekršio je tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Aleksandar Kostić obratio se Savetu za štampu jer je „Telegraf.rs“ objavio neproverenu i, kako je naveo, delom netačnu informaciju iz anonimnog izvora o tome da je policiji prijavio pretnje. Istakao je da nikome nije davao nikakve izjave i da je u policiju otišao verujući da će oni da ispitaju slučaj, a ne da o tome obaveštavaju medije.

Redakcija portala “Telegraf.rs“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da je portal nesumnjivo prekršio odredbu Kodeksa novinara Srbije koja se odnosi na obavezu poštovanja privatnosti ljudi o kojima pišu. Objavljene informacije dobijene su, po svemu sudeći, iz izvora iz policije, koji je takođe prekršio pravo na privatnost građanina koji im se obratio. Mediji, prema Kodeksu novinara Srbije, imaju obavezu da poštuju privatnost i integritet ljudi o kojima pišu i moraju biti svesni moći medija, odnosno mogućih posledica po tu osobu ukoliko objave ovakve poverljive podatke. Takve informacije ne bi smeli da prenose čak ni ako ih državni organi, greškom, objave, jer greška državnih organa ne podrazumeva „dozvolu“ za kršenje etiičkih principa profesije. Takođe, portal ne amnestira od odgovornosti ni to što je reč o tekstu koji je preuzet iz drugog medija, jer su redakcije, po Kodeksu novinara Srbije, odgovorne za sve tekstove koje objave.

Zbog svega toga, Komisija je jednogasno odlučila da je portal prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila mu da objavi ovu odluku.


Subotica, 30.11.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak