Hajrudin Šerifović protiv lista PaležNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Vera Barišić Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima  “Hajru Šerifa boli samo islamska ’Krvava bajka’“ i „Tuzlak, (pod)oficir JNA, ratni invalid...“, objavljenim 31. oktobra 2017. godine, list „Palež“

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačke 1 i 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, kao i da je dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i da ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude,

3. prekršio je  i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu,

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Hajrudin Šerifović podneo je žalbu Savetu za štampu zbog toga što je, kako je naveo, lokalni obrenovački list zloupotrebio njegove objave sa privatnog Fejsbuk naloga da bi ga vređao, omalovažavao, klevetao i višestruko diskriminisao na osnovu nacionalnosti, invaliditeta, verske i političke pripadnosti. Na taj način je, istakao je, „Palež“ targetirao i njega lično i članove njegove porodice „za odstrel“.

U odgovoru na žalbu, Momo Joksimović, glavni i odgovorni urednik lista „Palež“ naveo je da su objavljeni tekstovi „odgovori“ i reakcije na ono što je Šerifović objavio na svom Fejsbuk profilu, na kojem upravo Šerifović, kako tvrdi, u sred Srbije čini „višestruku diskriminiaciju“. Šerifović je, istakao je, „jasno politički opredeljen, pa stoga i ne čudi na koje sve načine silno, silno pljuje po aktuelnoj vlasti, ismevajući predsednika Vučića, objavljujući njegovu sliku kao da je u ’drugom stanju’, ne čudi ni kada piše da je upravo Vučić zaslužan za rušenje navodne džamije u Zemun Polju...“.  „’Palež’ je samo objavio i komentarisao neke od Šerifovićevih javljanja na Fejsbuku, poput zahteva za muslimansko groblje, koji predstavlja, a šta drugo no ’širenje nacionalne i verske mržnje’“, navodi se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je list „Palež“ prekršio odredbu Kodeksa novinara Srbije koja je odnosi na obavezu novinara da poštiuje privatnost i intergitet ljudi o kojima piše. Objave na privatnom Fejsbuk profilu građanina koji nije javna ličnost nikako ne mogu biti razlog da medij na to „odgovori“ optužbama, uvredama i iznošenjem diskriminiatornih stavova. List je izneo niz kleveta i neutemeljenih optužbi za „nacionalističko divljanje“ i „islamski nacionalizam koji nigde nije zabeležen na prostoru Srbije“, doveo u pitanje Šerifovićevo pravo na penziju, stan, invalidninu i sve druge „privilegije“ koje ima kao bivši pripadnik JNA, neosnovano ga optužio za posedovanje velikih količina eksploziva - samo na osnovu iznetih političkih stavova sa kojima uredništvo lista nije saglasno. Takođe, list je narušio i privatnost članova njegove porodice, navodeći imena bliskih rođaka, kao i gde stanuje, ali i privatnost njegovih Fejsbuk prijatelja, saopštavajući imena ljudi sa kojima je navodno učestvovao na protestima u Beogradu.

Komisija je, zbog svega, toga, jednoglasno odličila da listu „Palež“ izrekne javnu opomenu zbog kršenja više tačaka Kodeksa novinara Srbije.


Subotica, 30.11.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak