Udruženje Da se zna! i Gej lezbejski info centar protiv lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Vera Barišić Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Bolesno u Srbiji će uskoro i muškarci rađati“, objavljenim 14. novembra 2017. godine, dnevni list „Srpski telegraf“

1. prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije i da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

3. prekršio je  i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna  i Gej lezbejski info centar podneli su odvojene žalbe Savetu za štampu zbog istog teksta u kojem se, kako su naveli, trans žene nazivaju muškarcima, a mogućnost da rode dete opisuje kao „boleština“ koju „država nikako ne sme da dozvoli“. Na naslovnoj strani lista prikazan je trudan muškarac uz naslov „Sprečimo boleštinu. Muškarci u Srbiji će rađati decu!“. Obe organizacije smatraju da su ovakvim tekstom diskriminisane transrodne osobe, odnosno da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije.

Redakcija „Srpskog telegrafa“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da su nesporno prekršene odredbe Kodeksa novinara koje zabranjuju diskriminaciju na osnovu pola i seksualne orijentacije, jer je „Srpski telegraf“ mogućnost da trans žene rađaju decu ocenio kako nešto što je bolesno i nedopustivo, protiv čega bi „država morala nešto pod hitno da preduzme“. Komisija je takođe ocenila da je list prekršio i odredbe  koje se odnose na istinitost izveštavanja, jer je iz podatka da je Srbija vodeća zemlja u svetu po stručnjacima za prilagođavanje pola „zaključio“ da će u Srbiji muškarci uskoro rađati decu i pozvao državu da to hitno spreči. Predstavljajući, suprotno Kodeksu novinara Srbije, svoje spekulacije i nagađanja kao činjenice, „Srpski telegraf“ je neistinito i neobjektivno informisao svoje čitaoce, ne poštujući njihovo pravo da saznaju istinu.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da listu izrekne javnu opomenu.


Subotica, 30.11.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak
Udruženje Da se zna!
Gej lezbejski info centar