Ministarstvo kulture i informisanja protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vera Barišić Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Nestala Lubardina slika od milion evra“, objavljenim 23. oktobra 2017. godine, dnevni list „Blic“

1. prekršio je tačke 1, 2 i 3 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojima je obaveza novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja i dužni su da naznače izvor informacije koju prenose, odnosno da, ukoliko izvor ne želi da bude otkriven, postupaju sa dužnom profesionalnom pažnjom i svojim profesionalnim autoritetom staju iza informacije i odgovaraju za njenu tačnost,

2. prekršio je i tačku 2 Odeljka V (Novinarska pažnja),  po kojoj novinar ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima.

Nalaže se listu „Blic“ da ovu odluku objavi u svom štampanom izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo kulture i informisanja podnelo je žalbu zbog toga što je list objavio,kako su naveli, netačnu informaciju da je iz hola Doma sindikata, koji se renovira, pre nekoliko meseci nestala čuvena slika Petra Lubarde „Industrijalizacija“ , vredna milion evra. U žalbi je, između ostalog, istaknuto, da je, pre objavljivanja teksta, Ministarstvo novinarki „Blica“ odgovorilo da se slika nalazi u scenskoj kuli u zgradi Doma sindikata, a odmah po objavljivanju teksta, na konferenciji za novinare ministar je i pokazao sliku koja je navodno nestala pre više meseci. Ministarstvo je navelo da je netačna i informacija da slika vredi milion evra, jer nikada nije urađena procena vrednosti, te da novinar ni na koji način nije proverio nezvanična saznanja do kojih je došao na osnovu tvrdnji neimenovanih sagovornika. List je, po oceni podnosioca žalbe, ovakvim izveštavanjem, prekršio više tačaka Kodeksa iz odeljaka Istinitost izveštavanja, Novinarska pažnja i Odnos prema izvorima informacija.

Advokat izdavača lista, kompanije„Ringier Axel Springer“, Dušan Stojković zatražio je najpre, u odgovoru na žalbu, da je Komisija odbaci, tvrdeći da državni sekretar, koji je potpisao žalbu, nije ovlašćen da predstavlja Ministarstvo. Naveo je i da su sve objavljene informacije, „prema najboljem saznanju autora teksta“ istinite i u skladu sa Kodeksom novinara. Informacije su dobijene od neimenovanih izvora i proverene sa dužnom pažnjom, jer su od državnog vrha dobili nezvaničnu informaciju da ni premijerka Ana Brnabić ni ministarka Zorana Mihajlović nisu od Ministarstva uspele da dobiju informaciju gde je slika, već su to saznale posle pisanja „Blica“. Odgvoro je zatražen i od podnosioca žalbe. „Najzad, za svoje tvrdnje, autori teksta su objavili i dokaz u vidu Popisa stečajnog dužnika upravnika Doma sindikata na kome se nalazi spisak od 44 stavke, popisane umetničke slike, ali ne i sporna slika ’Industrijalizacija’ autora dela Petra Lubarde“, istaknuto je, između ostalog, u žalbi.

Članovi Komisije za žalbe nisu prihvatili zahtev advokata da se žalba odbaci, već su ocenili da je državni sekretar ovlašćen da istupa u ime Ministarstva, odnosno da ima pravo da u ime Ministarstva podnese žalbu Savetu. Komisija, inače, smatra da bi odgovori na žalbe trebalo da sadrže objašnjenja novinarskih i uređivačkih odluka, koja bi članovima Komisije pomogla da razumeju čime su se u određenim mediju rukovodili prilikom objavljivanja teksta i kako je, eventualno, došlo do greške, a ne da se njima, skretanjem pažnje na nebitne detalje, pokušavaju da izbegnu odgovori na suštinska pitanja u vezi sa sadržajem teksta.

Kad je reč o spornom tekstu, članovi Komisije su zaključili da je list veoma neodgovorno pristupio inače važnoj temi od velikog značaja za javnost. Suprotno Kodeksu novinara, slepo je verovao svom izvoru i nije ni pokušao da utvrdi da li je dobijena informacija tačna, uprkos tome što je i pre objavljivanja teksta dobio odgovor Ministarstva o tome gde se slika nalazi. Pozivanje na Popis stečajnog dužnika na kojem nema Lubardine slike, Komisija nije prihvatila kao dokaz, jer iz njega nije jasno da li je popisana ukupna stečajna masa. Takođe, nije prihvatljivo kao dokaz da je „slika nestala“ ni to što Ana Brnabić i Zorana Mihajlović nisu znale gde se ona nalazi. Komisija je, zbog toga, ocenila da je „Blic“ prekršio odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, pre svega na obavezu razlikovanja činjenica od pretpostavki i nagađanja. Redakcija lista nije postupila ni u skladu sa načelima profesionalne pažnje, jer je slepo verovala izvoru, ne vodeći računa o tome da on možda sledi svoje interese. Odluka o prekršaju ovih tačaka Kodeksa doneta je jednoglasno.

Članovi Komisije nisu uspeli da postugnu saglasnost u vezi sa tim da li je objavljivanjem teksta prekršena i odredba Kodeksa po kojoj novinar ne sme među ljude unositi neopravdan strah. „Za“ ovu odluku glasalo je šest članova Komisije, a četiri su bila „protiv“, tako da nije bile potrebne većine od osam glasova.


Subotica, 30.11.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak