Sanela Dženkins protiv portala Blic ženaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vera Barišić Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.11.2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom  “Bolesna i uvrnuta kraljica holivudske prostitucije: Otkriveni prljavi detalji o tajnom životu najbogatije Bosanke“, objavljenim 23. avgusta 2017. godine, portal „Blic žena“

1. prekršio je tačke 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojima su novinari i urednici obavezni da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i i nagađanja, da, kad je neophodno, konsultuju što više izvora i omoguće im da iznesu svoj stav, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačke 3 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i da ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da neguje etiku i kulturu javne reči

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se portalu „Blic žena“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Sanele Dženkins Sead Spahović i Vladimir Galjak naveli su u žalbi Savetu za štampu da je portal „Blic žena“ prekršio više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz odeljaka Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti, time što je sa portala „Neonnetlle.com“ preneo neproverenu izjavu holivudskog glumca Roberta Daunija Džuniora da je Sanela Dženkins posrednica u prostituciji. Podnosilac žalbe je istakao da je spornim tekstom povređeno dostojanstvo, ugled i čast Sanele Dženkins koja je „majka dvoje dece, uspešna poslovna žena i istaknuta humanitarka, poreklom iz Bosne i Hercegovine koja živi u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama“. Po mišljenju advokata, u tekstu sa „bombastičnim, tenedencioznim i uvredljivim naslovom“ (koji nije preuzet sa portala „Neonnetlle.com“, već je autorsko delo urednika portala „Blic žena“ ), nije naveden nijedan ozbiljan izvor, niti dokaz za neosnovane i neistinite optužbe, čime su prekršene brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije, koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju, zatim odredbe iz poglavlja Odgovornost novinara koje se odnose na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti i negovanja etike i kulture javne reči, kao i odredbu koja se odnosi na poštovanje privatnosti, a koja je prekršena i objavljivanjem fotografija Sanele Dženkins.

U odgovoru na žalbu advokat kompanije „Ringier Axel Springera“ Dušan Stojković odbacio je sve navode podnosioca žalbe, tvrdeći da je tekst objavljen u potpunosti u skladu sa Kodeksom novinara Srbije. On je naveo da je tekst verno prenet iz drugog medija, koji je označen, kao i da predstavlja verno prenošenje mišljenja i vrednosnih sudova Daunija Džuniora. Verno preneta izjava glumca je objavljena i u samom naslovu teksta, čiji autor nije portal „Blic žena“. Portal, kako se ističe, „nije bio u mogućnosti, niti je u obavezi da utvrđuje apsolutnu istinitost prenetih informacija, šta više nije ni moguće utvrđivati istinitost tuđih mišljenja i stavova“. Vernim prenošenjem izjave poznatog glumca kao trećeg lica, „iscrpljena je obaveza postupanja u skladu sa dužnom novinarskom pažnjom“. Advokat je naglasio i da je medij „Blic žena“ imao pravo da uz tekst objavi fotografiju Sanele Dženkins jer je reč o javnoj ličnosti o kojoj javnost ima opravdan interes da zna.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su, u skadu sa svojim ranijim odlukama, da je portal „Blic žena“ odgovoran za sadržaj objavljenog teksta, bez obzira na to što je preuzet sa drugog medija. Takođe, budući da je tekst potpisan i inicijalima, nejasno je da li je reč samo o prevodu teksta sa portala „Neonnetlle.com“ ili je tekst naknadno „obrađen“ u redakciji portala „Blic žena“. Bez obzira na to, Komisija podseća da su, po Kodeksu novinara Srbije, novinari i urednici u obavezi da sa dužnom profesionalnom pažnjom provere informacije koje objavljuju, bez obzira da li je tekst napisao novinar te redakcije ili je preuzet iz drugog medija. Ukoliko ne mogu da ih provere i ne mogu biti sigurni u istinitost preuzetih informacija, ne trebalo ni da ih objavljuju. Komisija smatra neprihvatljivim objašnjenje da je reč o vrednosnom sudu poznatog glumca, te da nije bilo moguće utvrditi istinitost njegovog mišljenja. Iznete su teške optužbe koje je novinar morao da proveri ili bar da omogući Saneli Dženkins da na njih odgovori. Spornim tekstom, po oceni Komisije, prekršene su odredbe Kodeksa koje odnose na obavezu novinara da razlikuje činjenice od pretpostavki i nagađanja, kao i na objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina. Takođe, prekršena je i odredba koja obavezuje novinare da poštuju pretpostavku nevinosti jer je, bez dokaza, Sanela Dženkins „proglašena krivom“ za „upravljanje prstenom visoke prostitucije“, kao i odredba koja se odnosi na obavezu poštovanja kulture i etike javne reči, jer se ona u naslovu naziva „bolesnom“ i „uvrnutom“. Konačno, portal je objavljivanjem njenog imena i fotografija u vezi sa spekulacijama i ničim potkrepljenim optužbama narušio njenu privatnost.

Zbog svega toga, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da je portal „Blic žena“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila portalu da objavi ovu odluku.


Subotica, 30.11.2017.                                                                                                                        

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak