Saša Paunović protiv portala eVršacNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.9. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Saša, odakle kuća u Londonu, tri velika stana u Beogradu?”, objavljenim 12.septembra 2017.godine, portal “EVršac.rs”

1. prekršio je tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da naznači izvor informacija i kada je, to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i da su novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude,

3. prekršio je i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, kao i da prećutkuje činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju, jer je to jednako njihovom namernom iskrivljavanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin obratio se Savetu za štampu zbog teksta u kojem se optužuje da ima najmanje tri stana  u Beogradu i kuću u Londonu, do kojih je došao kada su su prodate Cementara Popovac i Srpska fabrika stakla. Paunović je u žalbi, odbacujući sve navode iz teksta, između ostalog, naveo da je infomacije o njegovoj imovini lako proveriti u Agenciji za borbu protiv korupcije. On je istakao da tekst sadrži isključivo neosnovane optužbe, klevete i glasine, kao i da su mu pre objavljivanja teksta poslata pitanja na koja je odgovorio, a koja nisu objavljena.

Glavni i odgovorni urednik portal Aleksandar Čupić je, odgovarajući na žalbu, istakao da je ceo tekst preuzet sa portala “Embargo.rs”, koji je i naveden kao izvor.

Komisija za žalbe zaključila je da je svaka redakcija odgovorna za ono što objavljuje u svom mediju, bez obzira na to da li je tekst napisao novinar te redakcije ili je on preuzet sa drugog medija. Ukoliko nisu sigurni u tačnost onoga što su preuzeli, urednici ne bi trebalo da objavljuju takve sadržaje, jer, kako je navedeno u smernicama u odeljku Istinitost izveštavanja Kodeksa novinara Srbije, mediji snose odgovornost za ono što objavljuju i kada je reč o agencijskim vestima. Zbog toga je Komisija ocenila da je “EVršac.rs” jednako odgovoran za objavljeni tekst kao i portal sa kojeg ga je preuzeo.

Članovi Komisije su zaključili i da tekst nije napisan u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima i da su njime prekršene brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije. Redakcija je objavila tekst u kojem ne navodi nijedan izvor za ozbiljne optužbe koje iznosi na račun predsednika opštne Paraćin. U tekstu se neprekidno navodi da se o Paunovićevim stanovima “odavno javno priča”, “tvrdi se u pouzdanim krugovima bliskim Paunoviću”, “nezvanično se priča”, “veruje se”…. Reč je isključivo o nagađanjima i pretpostavkama, koje autor teksta predstavlja kao činjenice. Osim toga, novinar je sasvim prećutao da je Paunović odgovorio na deset pitanja koja mu je dostavio i od kojih je u tekstu objavio samo da on za “Embargo” tvrdi da živi samo od plate.

Po mišljenju Komisije za žalbe, upravo ovakvi tekstovi predstavljaju najveći problem u srpskom novinarstvu, jer se njihovi autori ne pridržavaju pravila profesije, koja nalažu da sve informacije moraju biti dobro proverene i da se čitaocima moraju prezentovati dokazi za iznete tvdnje.


Beograd, 28.9.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak