Saša Paunović protiv lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.9. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Niz crnicu posle ‘pljačke veka’ otišlo preko sto miliona! U Paraćinu volšebno zataškana najveća novčana pljačka i afera u Pomoravlju”, objavljenim 14. septembra 2017. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačke 1, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da naznači izvor informacija i da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude,

3. prekršio je i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, kao i da prećutkuje činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju, jer je to jednako njihovom namernom iskrivljavanju ili iznošenju laži.

OBRAZLOŽENJE

Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin obratio se Savetu za štampu zbog teksta u kojem se optužuje da su se on i ljudi oko njega obogatili preko Gradske apoteke u Paraćinu, kojoj je potom oprošten dug od sto miliona dinara i cela afera zataškana. Paunović je u žalbi, odbacujući sve navode iz teksta, naglasio, između ostalog, da je sve infomacije bilo lako proveriti kod nadležnih državnih i opštinskih službi uvidom u javno dostupna dokumenta. On je istakao da tekst sadrži isključivo neosnovane optužbe, klevete i glasine, da ga novinari pre objavljivanja teksta nisu pozvali da na njih odgovori, niti su konsultovali bilo koji drugi izvor. Takođe, prećutali su činjenicu da je o ovom slučaju vođena istraga i da nije utvrđena ničija krivica, nisu proverili izvor iz kojeg su dobili netačne infomacije i nisu poslu pristupili sa dužnom profesionalnom pažnjom, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

Članovi Komisije su ocenili da tekst nije napisan u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima i da su njime prekršene brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije. Redakcija “Informera” je objavila tekst u kojem ne navodi nijedan izvor za veoma ozbiljne optužbe koje iznosi na račin predsednika opštine Paraćin i direktorke Gradske apoteke. U tekstu su sve spekulacije i nagađanja predstavljeni kao činjenice, za koje se ne nude nikakvi dokazi. Takođe, Paunoviću nije pružena nikakva prilika da odgovori na bilo koju od iznetih optužbi. Po mišljenju Komisije za žalbe, upravo ovakvi tekstovi predstavljaju najveći problem u srpskom novinarstvu, jer se njihovi autori ne pridržavaju pravila profesije, koja nalažu da sve informacije moraju biti dobro proverene, da se čitaocima moraju prezentovati dokazi za iznete tvdnje, kao i da se mora konsultovati više izvora i omogućiti im da iznesu svoje stavove.


Beograd, 28.9.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak