Saša Paunović protiv portala EmbargoNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić - Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.9. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Saša, odakle kuća u Londonu, tri velika stana u Beogradu?”, objavljenim 12. septembra 2017. godine, portal “Embargo.rs”

1. prekršio je tačke 1, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da naznači izvor informacija i da, kada je, to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i da su novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude,

3. prekršio je i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, kao i da prećutkuje činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju, jer je to jednako njihovom namernom iskrivljavanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin obratio se Savetu za štampu zbog teksta u kojem se optužuje da ima najmanje tri stana  u Belgradu i kuću u Londonu, do kojih je došao kada su su prodate Cementara Popovac i Srpska fabrika stakla. Paunović je u žalbi, odbacujući sve navode iz teksta, naglasio, između ostalog, da je infomacije o njegovoj imovini lako proveriti u Agenciji za borbu protiv korupcije. On je istakao da tekst sadrži isključivo neosnovane optužbe, klevete i glasine, kao i da su mu pre objavljivanja teksta poslata pitanja na koja je odgovorio, a koja nisu objavljena.

Redakcija portala nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije su ocenili da tekst nije napisan u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima i da su njime prekršene brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije. Redakcija je objavila tekst u kojem ne navodi nijedan izvor za ozbiljne optužbe koje iznosi na račin predsednika opštne Paraćin. U tekstu se neprekidno navodi da se o Paunovićevim stanovima “odavno javno priča”, “tvdi se u pouzdanim krugovima bliskim Paunoviću”, “nezvanično se priča”, “veruje se”…. Reč je isključivo o nagađanjima i pretpostavkama, koje autor teksta predstavlja kao činjenice. Osim toga, novinar je sasvim prećutao da je Paunović odgovorio na deset pitanja koja mu je dostavio i od kojih je u tekstu objavio samo da on za “Embargo” tvrdi da živi samo od plate.

Po mišljenju Komisije za žalbe, upravo ovakvi tekstovi predstavljaju najveći problem u srpskom novinarstvu, jer se njihovi autori ne pridržavaju pravila profesije, koja nalažu da sve informacije moraju biti dobro proverene i da se čitaocima moraju prezentovati dokazi za iznete tvdnje.


Beograd, 28.9.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak