Gej lezbejski info centar protiv lista Politikin zabavnikNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.9.2017. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Naslovom “Nastrani savetnici”, objavljenim 11. avgusta 2017. godine, “Politikin zabavnik” nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da su prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije. Podnosilac žalbe je naveo da se spornim naslovom antrfilea istopolni seksualni odnos stavlja u kontekst nastranosti, što ne odgovara istorijskom trenutku koji se u tekstu opisuje, jer se odnos između tinejdžera i starijih muških savetnika u to doba (antička Sparta) nije smatrao nastranim.

Redakcija “Politikinog zabavnika“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije su zaključili da naslov jeste problematičan, odnosno da je urednik upotrebio prejak termin, ali da, po mišljenju Komisije, nije postojala namera da se na ovaj način uvrede ili diskriminišu LGBT osobe. Iz konteksta onoga što piše u antfileu, nije ni sasvim jasno da li urednik smatra „nastranim“ homoseksualne odnose između tenejdžera i njihovih starijih savetnika ili pedofiliju, koja takođe može da se prepozna u tekstu. Takođe, Komisija je uzela u obzir da ovu vrsta odnosa između tinejdžera i starjih ljudi redakcija „Politikinog zabavnika“ posmatra iz sadašnjeg trenutka, a ne kroz prizmu vremena u kojem se to dešavalo. Zbog toga je Komisija sa osam glasova „za“, jednim „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je Kodeks novinara Srbije nije prekršen u delu koji se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje.


Beograd, 28.9.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak