Udruženje Da se zna! protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić - Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.9. 2017. godine, većinom glasova izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Seksualni priručnik na silu guraju u škole”, objavljenim 9. juna 2017. godine, dnevni list „Srpski telegraf” prekršio je tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Istim tekstom nisu prekršene tačka 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) i tačka 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) koje se odnose na to da novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava i zalažu se za bilo koju vrstu diskriminacije, kao i da mora da učini sve da izbegne diskriminaciju.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna navelo je u žalbi Savetu za štampu da je “Srpski telegraf” preneo izjavu predsednice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasne Janković u vezi sa obrazovnim paketom o seksualnom nasilju: “Hoće da nametnu da više ne moraju da budu mama i tata, već mogu biti i dve mame. Međutim, pošto ne mogu da promene nas, pokušavaju da promene svest dece ubeđujući ih da je tako nešto normalno.” Podnosilac žalbe je ukazao i na to da se redakcija nije distancirala od ovakve diskrimanitorne izjave sagovornice, već je, naprotiv, sadržajem i opremom teksta stala na njenu stranu. Takođe, kako je navedeno u žalbi, list je na nejasan i dvosmislen način preneo reagovanje Sonje Lokar, koja je podržala obrazovne pakete Incest trauma centa.

“Srpski telegraf” nije odgovorio na žalbu.

Većina članova Komisije smatrala je, međutim, da nisu prekršene odredbe Kodeksa novinara na koje je ukazao podnosilac žalbe. Oni su ocenili da se od redakcija ne može zahtevati da se “ograđuju” od stava svakog od svojih sagovornika, niti im se može zabranjivati da prenose mišljenja ljudi koji imaju kritičke ili negativne stavove o nečemu. Izrečene ocene, po mišljenju većine članova Komisije ne predstavljaju, kao što to tvrdi podnosilac žalbe, govor mržnje, zbog kojeg bi se predsednici Unije sindikata prosvetnih radnika mogla uskratiti sloboda govora. Za ovakvu odluku glasalo je osam članova Komisije, dok su tri bila protiv.

Komisija je, međutim zaključila da je “Srpski telegraf”, loše i dvosmisleno preneo izjavu Sonje Lokar, navodeći čitaoca na pogrešan zaključak da i ona predloženi obrazovni paket smatra lošim, jer će “deca biti žrtvovana”, dok je smisao onoga što je ona rekla sasvim dugačiji – deca će biti žrtvovana zbog toga što se u školama neće govoriti o seksualnom nasilju. Zbog toga je, kako su ocenili članovi Komisije, Kodeks novinara prekršen u delu koji se odnosi na novinarsku pažnju jer su čitoacima uskraćene informacije bitne za razumevanje konteksta. Takođe, i u ovom tekstu, kao i u prethodnim koje je Komisija ranije razmatrala, nedostaju informacije o tome da je reč o paketu koji je namenjen nastavnicima, a ne o udžbeniku. Zato je Komisija sa devet glasova “za”, jednim “protiv” i jednim “uzdržanim” odlučila da je “Srpski telegraf” prekršio Kodeks novinara i izrekla listu javnu opomenu.


Beograd, 28.9.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović


Kompletan žalbeni postupak