Organizacija za ljudska prava Jednakost protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom“Jezivi detalji zverskog iživljavanja u Zemunu: Skitnicu tukli, čupali mu nokte, pa ga živog spalili! Pederi krili arsenal oružja“, objavljenim 21.jula 2017. godine, dnevni list „Informer” prekršio je i tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja.


OBRAZLOŽENJE

Organizacija za ljudska prava “Jednakost” podnela je žalbu smatrajući da je podnaslovom teksta, kao i samim tekstom, prekršena odredba Kodeksa novinara Srbije koja se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje. Kako je navedeno u žalbi, u opremi teksta i u samom tekstu potencira se nacionalna pripadnost počinilaca krivičnog dela, iako je sasvim jasno da ona nije ni u kakvoj vezi sa prirodom počinjenog krivičnog dela. Naglašavanjem da su počinioci romske nacionalnosti i povezivanjem sa tog podataka sa deliktnim ponašanjem, kao što su batinanje i pljačkanje, po mišljenju podnosioca žalbe, šire se stereotipi, podstiče diskriminacija, stvara netrpeljivost i vređa dostojanstvo čitave manjinske grupe.

Komisija za žalbe je ocenila da u ovom slučaju nacionalna pripadnost počinilaca nije u vezi sa vrstom i prirodom počinjenog krivičnog dela, pa nema razloga da se, čak više puta, navodi da je reč o Romima. Takođe iz teksta se ne može zaključiti ni da je to pouzdana informacija, jer je novinaru prenosi neimenovani izvor, koji, navodno, zna da je čovek koji je pretučen  to rekao policiji. Komisija još jednom ukazuje da je smernicom u okviru tačke 1 Odeljka IV precizirano da se u  izveštajima o krivičnim delima, nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opredeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih lica ili žrtava, pominju se samo u slučaju kada su opredeljenja, pripadnost ili status u neposrednoj vezi s vrstom i prirodom počinjenog krivičnog dela.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je “Informer” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak