Andreas Kaufman protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Objavljivanjem fotografije uz tekst “Protiv nasilja, a ne protiv muškaraca ili žena”, objavljenim 18. jula 2017. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Politka”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom novinarskom pažnjom,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar obavezan da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

3. prekršio je odredbu iz Odeljka VI Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, koja propisuje obavezu novinara da provere profil izvora i da jasno utvrde da je izvor zaista ona oosba za koju se predstavlja.

Nalaže se dnevnom listu “Politika” da ovu odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Andreasa Kaufmana podneli su žalbu tvrdeći da je list, objavljujući njegovu fotografiju uz tekst izvesnog dr Petra Veličkovića, prekršio Kodeks novinara Srbije i Smenice za primenu Kodeksa u onlajn okruženju. “Politika” je Kaufmana time lažno predstavila kao autora veoma spornih stavova, čime je narušila njegovo dostojanstvo i privatnost. Kako je istaknuto u žalbi, fotografija koju je “Politika” objavila bez znanjai i dozvole podnosioca žalbe, identična je fotografiji objavljenoj u okviru sekcije posvećene Kaufmanu na Wikipediji, što je uredništvo lista moglo lako da proveri koristeći jednostavne onlajn alate, kao što je google reverse image search. Kaufman je, inače, kako je navedeno, istaknuti nemački glumac i režiser, čiji stavovi i istupanje u javnosti imaju posebnu težinu. Stavovi objavljeni u tekstu, uz koji je objavljenja njegova fotografija, apsolutno su, istaknuto je, nespojivi sa njegovim ličnim stavovima, jer izuzetno ceni nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava žena i ne prihvata nikakvu relativizaciju nasilja nad njima, zbog čega mu je narušeno dostojanstvo i integritet.

Redakcija lista „Politika“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije su zaključili da „Politika“ nije ni na koji način, pre objavljivanja, proverila identitet osobe sa fotografije.  Prema objašnjenju redakcije, fotografiju im je elektronskom poštom poslao autor teksta, tvrdeći da je to njegova fotografija, čime je redakcija prevarena. Međutim, do danas nije utvrđeno ko je autor spornog teksta, s obzirom na to da dr Petar Veličković, forenzički psihijatar i sudski ekspert za poveravanje dece iz Montreala, kako je potpisan, ne postoji. Time je „Politika“ postupila suprotno odredbama Kodeksa novinara Srbije koje propisuju da novinar mora da obavlja posao sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i smernici za primenu Kodeksa u onlajn okruženju, koja precizira da je obavezno, pre objavljivanja, utvrditi da li je izvor ona osoba za koju se predstavlja. Komisija je ocenila i da je prekršena odredba koja se odnosi na obavezu poštovanja privatnosti, dostojanstva i integriteta ljudi, budući da je Kaufman fotografijom povezan sa tekstom u kojem su izneti za njega neprihvatljivi stavovi, kao i da se to može dešavati i u budućnosti, kada se prilikom pretraga na internetu pronađu tekst i footgrafija.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Politika“ prekršila Kodeks novinara i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak