Udruženje Da se zna! protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom“Beograd čekaju dve gej parade”, objavljenim 30. maja 2017. godine, dnevni list „Informer”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačke 3 i 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži, odnosno po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna navelo je u žalbi Savetu za štampu da se teksom “osporava pravo LGBT osoba na slobodu okupljanja, svaljuje krivica za troškove zaštite učesnike Parade ponosa na LGBT osobe i upotrebljava uvredljivi termini kao što su „peder“ ili „peder – bal“.

 „U tekstu se naglašava koliki su troškovi obezbeđenje Parade ponosa, dok se tendenciozno ne pominje da je široko rasprostranjena homofobija, a ne sama Parada ponosa, razlog tako velikog obezbeđenja. Na taj način se nasilje prema LGBT normalizuje, a LGBT zajednica okrivljuje za visoke troškove obezbeđenja Parade ponosa“, ističe se, između ostalog, u žalbi i navodi i da su sporne izjave sagovornika koji LGBT osobe optužuju za „teror nad većinom“ i „razgradnju porodice“, pa i da su neprijatelji države.

Komisija za žalbe je zaključila da su termini „peder“ ili „peder –bal“ upotrebljeni sa namerom da uvrede LGBT osobe i da su time prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije. Članovi Komisije još jednom podsećaju da je upotreba ovakvih uvredljivih termina nedozvoljena sa stanovišta profesionalne etike. Takođe, Komisija je zaključila i da je, insistiranjem na tome da Parada ponosa košta između 800 hiljada i milion evra (što je, inače, podatak koji je više puta demantovan), bez ikakvog obrazloženja zašto je potrebno da paradu obezbeđuju brojni pripadnici policije, list prekršio i odredbu Kodeksa koja zabranjuje izostavljanje bitnih činjenica koje mogu presudno da utiču na stavove čitalaca. U ovom slučaju se LGBT osobe „prozivaju“ da prave državi ogromne troškove organizujući parade, bez objašnjenja da je jako obezbeđenje potrebno zbog brojnih pretnji koje dobijaju, kao i zbog prethodnih napada na učesnike parada, čime se kod čitalaca stvara pogrešan utisak da su LGBT osobe odgovorne za to što je potrebno angažovati veliki broj policajaca.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je “Informer” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak