Udruženje Da se zna! protiv časopisa PravoslavljeNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Sablazan u vrtićima i školskim klupama”, objavljenim 15. maja 2017. godine, časopis “Pravoslavlje” nije prekršio Kodeks novinara Srbije. 


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna podnelo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je “Pravoslavlje”, objavljivanjem intervjua sa Žarkom Trebješaninom, prekršilo odredbe Kodeksa koje se odnose na na zabranu diskriminacije i govora mržnje. Kako je navedeno u žalbi, u tekstu se “homoseksualnost, biseksualnost i transrodnost proglašavaju za ideologiju, poziva se na linč osoba koje doprinose vidljivosti LGBT, stvara lažna slika o društvenom konsenzusu u pogledu obrazovnih paketa i koristi pojam “lezbijka”,  koji je degradirajući za dostojanstvo i ličnost lezbejki. Podnosilac žalbe je naglasio i da su pitanja koja novinarka postavlja utemeljena na diskriminatornim pretpostavkama da istopolno orijentisane osobe svojim vidljivim postojanjem ugrožavaju instituciju porodice, omladinu i osnovne društvene vrednosti, kao i da nameću svoj životni stil kada traže svoja prava i ukazuju na nasilje i diskriminaciju koju trpe. Navedeno je, između ostalog, i da se u naslovu vidljivost LGBT karakteriše kao „sablazan“, dok je u podnaslovu teksta citiran deo Biblije koji je tendenciozno izvučen iz konteksta.

Redakcija “Pravoslavlja” nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije smatrala je da su zaključi podnosioca žalbe preterani i da se nikako ne može govoriti o tome da objavljeni intervju poziva na linč. U tekstu je, po oceni Komisije, dobro objašnjena situacija sa obazovnim paketom koji je izazvao mnogo polemika u javnosti, a sagovornik je izneo svoje mišljenje o tome. Članovi Komisije su ukazali na to da se ne može novinarima sugerisati kako treba da formulišu pitanja, te da je autorka teksta iznela ocene koje su sasvim u skladu sa uređivačkom politikom specijalizovanog časopisa kao što je “Pravoslavlje”. Upotrebu termina koje podnosilac žalbe ocenjuje kao uvredljive, poput “lezbijka”, Komisija ne smatra prekršajem Kodeksa, ocenjujući da pojmovne finese, koje su dobro poznate predstavnicima organizacija za zaštitu ljudskih prava, često nisu sasvim jasne široj javnosti, pa nekada ni novinarima, te da u ovom slučaju takvi termini nisu upotrebljeni sa namerom da nekoga uvrede i da u konkretnom kontekstu ne predstavljaju diskriminaciju.

Komisija je, zbog svega toga, sa osam glasova “za” i tri “uzdržana” odlučila da objavljenim intervjuom nisu prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak