Udruženje Da se zna! protiv nedeljnika AferaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom“Evropa uči srpske đake kako lezbijke ližu vagine!”, objavljenim 10. maja 2017. godine, nedeljnik „Afera”

1.prekršio je tačku 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska) Kodeksa novinara Srbije, koja sadrži smernicu da naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa njegovom suštinom,

 2. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna podnelo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da su prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije. U žalbi je navedeno da se seksualna orijentacija LGBT osoba opisuje kao “nastrana”, a homoseksualnost proglašava ideologijom, te da se u više navrata upotrebljava homofobični rečnik. “ Takođe smatramo da je zloupotrebljeno poverenje koje u javnosti uživaju stručnjaci time što je preneta homofobična izjava kliničke psihološkinje Ane Zornić koja je izjavila da se priručnikom protiv seksualnog nasilja ’propagira homoseksualizam’“, istaknuto je u žalbi.

Redakcija „Afere“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe imali su različita mišljenja o tome da li su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. Deo članova Komisije ocenio je da su podnosiocu žalbe sporne formulacije uglavnom upotrebili sagovorici u tekstu, tj. da je u tekstu citirano nečije mišljenje. Redakcijama se, smatrali su, ne može zabraniti da objavljuju i takve stavove. Pet članova Komisije glasalo je da su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije i govora mržnje, dva su bila protiv, dok su četiri ostala uzdržana, tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.

Komisija je, međutim, zaključila da su prekršene druge odredbe Kodeksa i to time što naslov ne odgovara suštini teksta, kao i time što je izostavljena činjenica koja može bitno da utiče na stav čitalaca – da je reč o obrazovnom paketu koji je namenjen nastavnicima, a ne o udžbeniku za časove biologije, kako se iz teksta može zaključiti.


Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak