Južne vesti protiv portala Gradski portal 018Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Liljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Nestao radnik Mediane Dejan Živadinović“, objavljenim 29. juna 2017. godine, Gradski portal 018 prekršio je tačku 1 Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj su mediji i novinari obavezni da poštuju i primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava, odnosno da kada dobiju dopuštenje  za reprodukciju iz drugog izvora,to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.


OBRAZLOŽENJE

Vitomir Ognjanović, direktor portala „Južne vesti“ podneo je žalbu zbog toga što je Gradski portal 018, kako je naveo, neovlašćeno, bez dozvole autora i navođenja autora i izvora preuzeo tekst sa „Južnih vesti“ i objavio ga na svom portalu.

Nakon što je obaveštena o žalbi, redakcija Gradskog portala 018 je uklonila sproni tekst, ali je podnosilac žalbe smatrao da to nije dovoljno i ostao pri zahtevu da se o žalbi izjasni Komisija za žalbe.

Komisija je zaključila da je nesumnjivo reč o tekstu koji je preuzet neovlašćeno i bez navođenja izvora, što je suprotno odredbama Kodeksa novinara Srbije. Članovi Komisije su posebno ukazali na to da su Gradskom portalu 018 već izricane javne opomene zbog istog prekršaja, te da, po svemu sudeći, nije preduzeto ništa da se ovakve stvari izbegnu.

Komisija za žalbe ocenjuje da je “prepisivanje” tekstova i neovlašćeno preuzimanje fotografija čest i ozbiljan prekršaj Kodeksa novinara Srbije, posebno kad je reč o manjim “lokalnim” portalima. Zbog toga još jednom apeluje na sve novinare i medije da poštuju etička pravila profesije, kao i da uvažavaju rad i prava svojih kolega.

Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak