Udruženje građana Egal protiv portala PeščanikNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7. 2017. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst “Ana u šećernoj vuni ili tragedija državne službenice“, objavljenim 19. juna 2017. godine, portal „Peščanik“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje etiku i kulturu javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarjuću ispravku.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Egal podnelo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je „Peščanik“ prekršio Kodeks novinara Srbije time što nije objavio njihov odgovor na tekst Bobana Stojanovića u kojem je, kako je istaknuto u žalbi, izneto niz neisitina, puluinformacija i laži o paradi „Ponos Srbije“, čiji je jedan od organizatora Udruženje građana Egal. Podnosilac žalbe je naveo da je odgovor (uz pozivanje na članove 83 i 84 Zakona o javnom informisanju i medijima) poslat preko obrasca na sajtu „Peščanika“, koji je jedini dostupan kanal komunikacije sa redakcijom, te da su odgovor organizovano delili i na društvenim mrežama, na kojima su urednice portala veoma aktivne,  uz pominjanje „Peščanika“, zbog čega veruju da su morale biti upoznate sa tim da im je upućen demanti.

Urednice „Peščanika“ nisu želele da formalno odgovaraju na žalbu, smatrajući da, pošto „Peščanik“ nije prihvatio nadležnost Saveta za štampu, Savet o žalbi ne bi trebalo ni da odlučuje, a da svako kome je taj portal uskratio pravo na odgovor ili neko drugo pravo treba da se obrati sudu. U neformalnoj komunikaciji su istakle da im Egal nikada nije ni poslao odgovor, koji,, inače ne ispunjava uslove iz člana 83 Zakona po kome treba da bude tako napisan da se u njemu tvrdi da je određena informacija neistinita, nepotpuna ili netačno preneta. Tekst odogovora koji je dostavljen Savetu u njavećoj meri se bavi autorom teksta, a u delu koji bavi samim tekstom odnosi se na mišljenje, a ne na činjenice.

Članovi Komisije su ocenili da je teško sa sigurnošću utvrditi da li je odgovor zaista poslat, ali da odgovornost za to snose i urednice „Peščanika“ koje se odlučile da komunikaciju sa čitaocima svedu na kontakt formular na sajtu, zbog čega je bilo kome ko šalje dopis redakciji teško da dokaže da ga je zaista poslao. Komisija ne može da se izjašnjava na osnovu toga kome više veruje, podonosiocu žalbe ili redakciji, ali smatra da u ovom slučaju i nije od presudnog značaja da li je „Peščanik“ primio odgovor ili je za njega saznao nakon što je Egal podneo žalbu Savetu za štampu.

Urednice „Peščanika“ mogle su da odgovor objave i nakon što im je dostavljen uz žalbu, ali je i iz njihovih neformalnih dopisa jasno da to nisu želele da učine, pozivajući se na to da demanti nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Komisija za žalbe Saveta za štampu ne odlučuje o poštovanju zakona, već Kodeksa novinara Srbije, koji propisuje da novinar mora da poštuje etiku i kulturu javne reči i pravo na odgovor. Tekst koji je „Peščanik“ objavio odnosi se na članovi udruženja Egal, delom je uvredljiv za njih i Komisija zato smatra da je redakcija imala obavezu da im pruži mogućnost da na to odgovore. Ukoliko tekst koji je dostavljen iz bilo kog razloga smatra neprihvatljivih, redakcija je trebalo da zatraži od udruženja Egal da ga izmeni kako bi mogao da bude objavljen. Umesto toga, urednice insistiraju na tome da odgovor ne ispunjava zakonske uslove i upućuju podnosioce na sud. Budući da Komisija za žalbe ne odlučuje o pravnim, već o etičkim pitanjima, smatra da „Peščanik“ nije postupio u skladu sa standardima profesije koji podrazumevaju omogućavanje prava na odgovor i negovanje kulture dijaloga.

Zbog svega toga, Komisija je sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da je „Peščanik“ prekršio Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak