Miroslav Bogićević protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7. 2017. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst “Bogićević kupije firme koje je upropastio“, objavljenim 10. juna 2017. godine, dnevni list “Politika“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje etiku i kulturu javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Objavljivanjem teksta „Politika“ nije prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije. 

Nalaže se listu „Politika“ da ovu odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Miroslav Bogićević podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je list prekršio Kodeks novinara Srbije objavljivanjem, kako je naveo, neobjektivnog i jednostranog teksta, zasnovanog na proizvoljnim, nepotpunim ili potpuno neistinitim informacijama iz drugog medija, a da nisu ni pokušali da čuju „drugu stranu“. Takođe, uredništvo lista je odbio da u zakonskom roku objavi njegov odgovor na tekst uz koje poslao i kopije dokumenata koji, po njemu, potvrđuju navode iz odgovora.

Redakcija“Politike” nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije ocenila je da nema dovoljno informacija na osnovu kojih bi mogla sa sigurnošću da utvrdi da li su navodi u tekstu tačni, ali da smatra da je tekst o važnoj temi od interesa za javnost, napisan u skladu sa profesionalnim standardima propisanim Kodeksom novinara Srbije. Zbog toga, po mišljenju Komisije, podnosilac žalbe nije u pravu kada tvrdi da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu tačnog, objektivnog i potpunog izveštavanja. Za ovaku odluku glasalo je osam članova Komisije, dok su dva bila uzdržana.

Komisija je, međutim, jednoglasno zaključila da je „Politika“ Miroslavu Bogićeviću morala da omogući da odgovori na navode iz teksta, odnosno da je bila u obavezi da objavi njegov demanti. Redakcija je na to bila obavezna  i po Kodeksu novinara Srbije, a ne samo po Zakonu o javnom informisanju i medijima, na koji se podnosilac žalbe pozvao.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak