Udruženje Da se zna! protiv magazina TabloidNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Liljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Ministra zdravlja savetuje vračara“, objavljenim 4. maja 2017. godine u štampanom i elektronskom izdanju, magazin „Tabloid“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je  i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna podnelo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. U žalbi je navedeno da se diskriminatorni stav prema LGBT populaciji izražava upotrebom pogrdnog izraza „peder“. Takođe u tekstu se, po oceni podnosioca žalbe, iznosi nepotkrepljena tvrdnja da pripadnici LGBT imaju povlašćen tretman u zdravstvenim ustanovama

Redakcija „Tabloida“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je ocenila da su upotrebom termina „peder“ prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. Po mišljenju članova Komisije, izraz je uvredljiv i u najvećem broju slučajeva, sem kad je reč o citatima, mediji ga koriste sa namerom da uvrede LGBT osobe. U ovom slučaju je to nesumnjivo, budući da je u tekstu predstavljeno da gej osobe (uz kriminalce) imaju nekakav povlašćen položaj u Urgentnom centru, što je takođe način dikskriminacije – da se ukazivanjem na povlastice koje navodno imaju izaziva mržnja prema njima.

Članovi Komisije su takođe zaključili, mada to nije bio predmet žalbe, da je spornim tekstom ozbiljno narušena privatnost lekara iz Kliničkog centra, za koga u tekstu piše „da se zna da je reč o narkomanu i homoseksualcu“.

Komisija je zbog svega toga, sa devet glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je „Tabloid“ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla magazinu javnu opomenu.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak