Udruženje Da se zna! protiv nedeljnika EkspresNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Liljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Dnevnik robijaša: Polna uvreda i vrela Ciganka“, objavljenim 8. juna 2017. godine u elektronskom izdanju, nedeljnik „Ekspres“

1. prekršio je tačke 1 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, i ima obavezu da neguje etiku i kulturu javne reči.

2. prekršio je  i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna podnelo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. U žalbi je navedeno da se diskriminatorni stav prema LGBT populaciji izražava upotrebom pogrdnog izraza „peder“. Takođe, tekstom se, kako je naglašeno, čitaoci dovode u zabludu da su „pripadnici LGBT populacije posebno podložni oboljevanju od side, iako j dobro poznato da ne postoje rizične grupe ljudi, nego samo rizično seksualno ponašenje“.

U odgovoru na žalbu glavni urednik „Ekspresa“ Ivan Cvejić naveo je da je sporna kolumna objavljena u okviru rubrike „Dnevnik robijaša“, koja je  izrazito autorska i komentatorska, te da u njoj preovladava satirični novinarski stil, kome je svojstven i kolokvijalni rečnik, koji koristi veliki broj ljudi u svakodnevnom životu. „Ovde je reč samo o terminološkoj ravni, nikako o značenju koje bi za bilo koga bilo diskriminišuće, jer bi to bilo protivno našoj uređivačkoj politici“, ističe se u odgovoru. Urednik je objasnio i da se Udruženje Da se zna nije, pre ponošenja žalbe Savetu, obratilo redakciji, ali da im je, uprkos tome ponuđeno da njihovo reagovanje bude objavljeno kroz objavljivanje teksta žalbe, ali su oni poslali novo, mnogo šire reagovanje, koje se odnosilo i na neke druge tekstove, što je pravazišlo tehničke i uređivačke mogućnosti lista.

Članovi Komisije za žalbe uzeli su obzir da je reč o satiričnom tekstu u kojem autor ismeva način na koji jedan broj ljudi priča i uvažila objašnjenje urednika da nije postojala namera da se neko diskriminiše. Međutim, bez obzira na to, Komisija je ocenila da određeni delovi teksta prelaze granicu dobrog ukusa i da se humorom ne može pravdati prostakluk, zbog čega je „Ekspres“, po mišljenju većine, prekršio odredbu Kodeksa o obavezi poštovanja etike i kulture javne reči.

Kad je reč o diskriminaciji, za Komisiju je, čak i više od dela teksta na koji se odnosi žalba, problematičan deo u kojem autor na vrlo uvredljiv način govori o Romkinjama, koristeći i pogrdne termine „Ciganka“ i „Mandovka“ i ocenjujući, između ostalog, da one vole da ih muškarci tuku. Time su, po oceni Komisije, prekršene i odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije na osnivu pola i nacionalnog porekla.

Zbog svega toga, Komisija je sa devet glasova „za“ i jedim „protiv“ odlučila da izrekne javnu opomenu.


Beograd, 27.7.2017.


Predsedavajući
Vlado Mareš