Udruženje Da se zna! protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Stojan Marković, Dragan Đorđević, Vera Didanović, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Kurir“ tekstom “Uhapšeni zbog nastranog seksa: Pravili gej orgije završili u policiji, a sad će i na robiju“, objavljenim 1. maja 2107. godine u onlajn izdanju, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je sedam članova Komisije, dok su tri bila “protiv”,  tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnelo je Udruženje Da se zna, smatrajući da su naslovom teksa prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. „Karakterizacijom gej seksa kao nastranog ispoljava se diskriminatorski stav prema LGBT populaciji zašto što se čitaocima sugeriše da LGBT osobe nemaju normalnu seksualnu orijentaciju“, navedeno je u žalbi.

Redakcija “Kurira” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije nisu bili saglasni u oceni da li su odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diksriminiacije na osnovu seksualne orijentacije prekršene naslovom koji gej seks određuje kao „nastran“, budući da je sam tekst korektno napisan.

Većina članova Komisije smatrala je da je termin upotrebljen u naslovu uvredljiv i da je stavljen sa namerom da uvredi pripadnike LGBT populacije, odnosno da je vest (koja je inače odnosi na hapšenje u Džakarti) i objavljena saa idejom da se ovakvim naslovom „saopšti“ stav redakcije.

Ostali članovi Komisije ocenili su, međutim, da je naslovom pređena mera dobrog ukusa, ali da to nije dovoljno za odluku da je prekršen Kodeks. Po njihovom mišljenju ovakav naslov stavljen je da bi privukao čitaoce, bez stvarne namere da se neko diskriminiše.

Komisija zbog toga nije uspela da donese odluku, jer nije bilo potrebne većine od osam glasova.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak