Autonomni ženski centar protiv dnevnog lista Politika IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Stojan Marković, Dragan Đorđević, Vera Didanović, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Politika“, tekstom “Medejina osveta“, objavljenim 16. jula 2107. godine u štampanom i onlajn izdanju, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasala su tri člana Komisije, “protiv” je bilo pet članova, dok su dva ostala „uzdržana“, tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar podneo je žalbu Savetu za štampu zbog kolumne Zorana Milivojevića, smatrajući da su njome prekršena odredba koja se odnose na obavezu razlikovanja činjenica koje novinari prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i odredba po kojoj je novinar dužan da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa. U autorskom tekstu koji govori o slučaju  žene i njenog maloletnog deteta koje je ubio njen bivši muž ispred Centra za socijalni rad u Radovici, Milićević, kako je navedeno u žalbi, nagađajući da se tragedija možda ne bi ni desila „da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete“, „abolira počinioca zločina od odgovornosti i prebacuje krivicu na žrtvu, čime je grubo povredio njeno dostojanstvo“.

Redakcija „Politike“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije nije imali jedinstven stav o tome da li je spornom kolumnom prekršen Kodeks novinara Srbije. Pet članova Komisija smatralo je da je kolumnista lista, prihoterapeut, saopštio svoje mišljenje kao stručnjak. Redakcija, po njihovoj oceni, ne može da snosi bilo kakvu odgovornost za Milivojevićeve stavove, ma kako oni problematični i grubi bili, niti je „Politka“ bilo čime u ovom slučaju prekršila odredbe Kodeksa. Tri člana Komisije su ocenila da je u ovom slučaju pređena granica slobode mišljenja, jer se žrtva optužuje za svoje ubistvo i ubistvo svog deteta, čije je prekršena odredba o obavezi poštovanja dostojanstva žrtava zločina. Redakcija je morala da vodi računa i o trenutku u kojem je tekst objavljen, neposredno posle teškog zločina koji je veoma uznemirio javnost i otvorio brojna pitanja u vezi sa zaštitom žena od nasilnika iz porodice.

Zbog svega toga, Komisija nije uspela da donese odluku, jer nije bilo potrebne većine od osam glasova.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak